Medycyna i analiza danych
Warszawa, 20 października 2010


Medycyna i analiza danych
20 października 2010 roku w Warszawie odbyło się zorganizowane przez firmę StatSoft spotkanie dla osób zainteresowanych wykorzystaniem analizy danych w medycynie, a w szczególności lekarzy stosujących lub zamierzających stosować analizę danych w badaniach medycznych.

Przedstawione zostały: analiza przeżycia, metaanaliza, krzywe ROCmodel skoringowy (wykorzystujący regresję logistyczną). Prezentowane przykłady dotyczyły rozwiązywania rzeczywistych problemów, a swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się specjaliści stosujący na co dzień metody analizy danych i data mining w medycynie.

W październiku 2010 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Analiza danych w programie STATISTICAAnaliza danych w programie STATISTICA – Warszawa, 19 X 2010
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowychZastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych – Warszawa, 21 X 2010

Patronat nad seminarium objelo:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

Medycyna praktyczna

Mlody lekarz


Świat nauki

Wiedza i życie

Forum akademickie


Medycyna i analiza danych