Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych
Warszawa, 24 października 2013


 

 

Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych

Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne stają przed koniecznością doskonalenia jakości produktów, redukcji kosztów i spełnienia często bardzo rygorystycznych wymagań narzucanych przez normy i wytyczne organów nadzorczych. Jednocześnie gromadzone są coraz większe zasoby danych, coraz dokładniej opisujące przebieg i rozmaite aspekty procesów. Nowoczesne narzędzia analizy danych umożliwiają wykorzystanie gromadzonych danych o procesach w celu doskonalenia jakości i zmniejszania kosztów.

Podczas seminarium swoimi doświadczeniami w stosowaniu analizy w praktyce podzielili się pracownicy AMCOR, ArcelorMittal oraz Saint-Gobain Adfors Polska. Spektrum zastosowań obejmowało: klasyczne SPC, system raportowania, optymalizację procesówznajdowanie przyczyn problemów. Oprócz tego przedstawione zostały nowoczesne rozwiązania w dziedzinie raportowania, przewidywania awarii oraz modelowania procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jedno z wystąpień poświęcone było stosowaniu Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) w przemyśle kosmetycznym, zgodnie z nowymi wymogami ustawowymi. Seminarium przeznaczone było dla osób z działów zapewnienia jakości, projektowania i rozwoju (R&D) oraz utrzymania ruchu.

W październiku 2013 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowychZastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych Warszawa, 22 X 2013
Analiza danych w programie STATISTICAAnaliza danych w programie STATISTICA Warszawa, 23 X 2013

Patronat nad seminarium objęło:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

 

Świat nauki

 

 

Wiedza i życie

 

 

Forum akademickie

 

 

 

 

Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych - seminarium Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych - seminarium Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych - seminarium

 

Zapraszamy do zapoznania się z 3-minutową relacją z seminarium.

If you are using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.

Zapraszamy do zapoznania się z 10-minutową relacją z seminarium.