Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Warszawa, 14 października 2003


Analiza satysfakcji i lojalności klientówW dniach 13-16 X 2003 r. odbyły się w Warszawie seminaria poświęcone zastosowaniom statystyki i data mining. Celem tegorocznych seminariów było upowszechnianie wiedzy z dziedziny statystyki i analizy danych, popularyzacja zastosowań nowoczesnych technik data mining oraz pokazanie ogromnych korzyści, jakie daje analiza danych i data mining, umożliwiając podejmowanie trafnych decyzji. Swoją wiedzę i doświadczenie prezentowali specjaliści – wykładowcy akademiccy, pracownicy StatSoft i praktycy stosujący na co dzień metody analizy danych i data mining w różnych dziedzinach ekonomii, biznesu i nauki.

 

W październiku 2003 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Przegląd programów z rodziny STATISTICAPrzegląd programów z rodziny STATISTICA – Warszawa, 13 października 2003
Zastosowania statystyki i data mining w finansachZastosowania statystyki i data mining w finansach – Warszawa, 15 października 2003
Metody statystyki i data mining w badaniach naukowychMetody statystyki i data mining w badaniach naukowych – Warszawa, 16 października 2003

Patronat nad seminarium objelo:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:Finansista

Marketing i rynek

Money.pl

Świat nauki

Radio PiN

CXO

onet.pl

ale bank

Życie gospodarcze

Computer world

wiedza i życie

Analiza satysfakcji i lojalności klientów

 • Założenia i kontekst teoretyczny analizy satysfakcji i lojalności klientów
  • Marketing Relacyjny
   (dr Adam Sagan, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, AE Kraków)
  • Total Quality Management i Six Sigma
   (Tomasz Greber, Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska)
 • Narzędzia gromadzenia danych i pomiaru respondentów w badaniach satysfakcji konsumenta
  • Podstawowe zmienne w badaniach; satysfakcja, lojalność, postrzegana jakość, krytyczne wydarzenie
   (Tomasz Demski, StatSoft Polska)
  • Skale jako podstawowy instrument pomiaru w badaniach satysfakcji i lojalności
   (dr Adam Sagan, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, AE Kraków)
  • Ocena wymiarowości skali satysfakcji – analiza czynnikowa i głównych składowych
   (dr Adam Sagan, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, AE Kraków)
  • Ocena rzetelności skal satysfakcji
   (dr Adam Sagan, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, AE Kraków)
  • Inne narzędzia pomiarowe – karty kontrolne cech produktu
   (Tomasz Greber, Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Wrocławska)
 • Analiza zadowolenia i lojalności konsumentów
  • Analiza kluczowych czynników sukcesu (key driver analisys)
   (dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska)
  • Model pomiarowy zadowolenia i lojalności konsumentów
   (dr Adam Sagan, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, AE Kraków)
  • Związki przyczynowe między zadowoleniem i lojalnością
   (dr Adam Sagan, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, AE Kraków)
  • Lojalność a wybory produktów – analiza drzew klasyfikacyjnych
   (Mariusz Łapczyński, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, AE Kraków)
 • Kontrola strategii lojalnościowych
  • Monitorowanie satysfakcji klienta i diagnoza zmian
   (Grzegorz Migut, StatSoft Polska)
  • Bazy danych w strategiach lojalnościowych
   (Grzegorz Migut, StatSoft Polska)
  • Narzędzia analityczne i data mining w ocenie lojalności konsumentów
   (Grzegorz Migut, StatSoft Polska)
 • Przykład badania i monitorowania satysfakcji klienta w środowisku internetowym
  (Tomasz Demski, StatSoft Polska)

Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
Analiza satysfakcji i lojalności klientów