Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd
Warszawa, 16 października 2012


Analiza danych w programie STATISTICA
16 października 2012 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd”.Na spotkaniu przedstawione zostały ogólnie informacje o programach z rodziny STATISTICA zilustrowane przykładami w badaniach społecznych, wykrywaniu nadużyć i optymalizacji jakości procesu produkcyjnego. W przykładach wykorzystane były analiza korelacjiregresja liniowa, rozmaite wykresy dwu- i trójwymiarowe, MANOVA, analiza Profit, aglomeracja z doborem punktu odcięcia oraz drzewa wzmacniane (boosted trees). Zaprezentowane zostały dwa nowe produkty: STATISTICA Zestaw Plus Decisioning Platform.
Nacisk położono na praktyczne aspekty przeprowadzania analizy i wykorzystania jej w różnych dziedzinach.

W październiku 2012 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowychZastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych – Warszawa, 15 X 2013
Predykcja w biznesiePredykcja w biznesie – Warszawa, 17 X 2013

Patronat nad seminarium objelo:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

 

Świat nauki

 

 

Wiedza i życie

 

 

Ale bank

 

 

Marketing rynek

 

 

Marketing przy kawie

 

 

Polskie wydawnictwo ekonomiczne

 

 

Ubezpieczenie.com.pl

 

 

Bankier.pl

 

 

CMR Review

 

 

Analiza danych w programie STATISTICA

 


Analiza danych w programie STATISTICAAnaliza danych w programie STATISTICAAnaliza danych w programie STATISTICA