Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd
Warszawa, 19 października 2010


Analiza danych w programie STATISTICA
19 października 2010 roku w Warszawie firma StatSoft zorganizowała spotkanie, na którym zaprezentowano możliwości analizy danych w programach z rodziny STATISTICA.

Spotkanie przeznaczone było dla osób pragnących korzystać z analizy danych w praktyce. Omówione zostały ogólnie programy z rodziny STATISTICA. Przedstawione zostały przykłady stosowania analizy danych w badaniach ankietowych, zapewnianiu jakości, badaniu właściwości produktów, badaniu zachowania użytkowników serwisów internetowych (web usage mining) oraz skoringu. Tego typu analizy mają zastosowania w marketingu, zarządzaniu, przemyśle i badaniach naukowych. Przedstawione zostały zarówno narzędzia klasycznej statystyki, jak i data mining (m.in. metoda MARSplines) .

W październiku 2010 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Medycyna i analiza danych Medycyna i analiza danych – Warszawa, 20 X 2010
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych – Warszawa, 21 X 2010

Patronat nad seminarium objelo:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

 

Świat nauki

 

 

Wiedza i życie

 

 

Forum akademickie