Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd
Warszawa, 30 września 2008


Analiza danych w programie STATISTICA

We wrześniu i październiku 2008 roku w Warszawie odbyły się zorganizowane przez firmę StatSoft Polska seminaria dla osób zainteresowanych analizą danych i statystyką oraz praktycznym wykorzystaniem programów z rodziny STATISTICA.

Głównym celem seminarium „Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd” było przedstawienie praktycznych aspektów pracy w programach z rodziny STATISTICA. Wystąpienia dotyczyły analizy wyników badań ankietowych, modelowania przynależności do grup metodami klasycznymi i nieklasycznymi, tworzenia kart kontrolnych, skoringu kredytowego i marketingowego oraz nowego sposobu tworzenia modeli: Przepisów Data Miner. Ponadto przedstawione zostały ogólne informacje o ofercie StatSoft Polska.

W październiku 2008 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Analiza danych i data mining  Praktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining Warszawa, 23 X 2008
Statystyka i data mining w badaniach naukowych Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych Warszawa, 23 X 2008

Patronat nad seminariami objęło:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

 

Świat nauki

 

 

Wiedza i życie

 

ale Bank

Analiza danych w programie STATISTICAAnaliza danych w programie STATISTICAAnaliza danych w programie STATISTICA