Analiza danych w administracji publicznej
Warszawa, 25 czerwca 2015


Analiza danych w administracji publicznejObecnie coraz większego znaczenia nabiera umiejętne wykorzystanie gromadzonych zasobów danych w celu wydobycia z nich użytecznej wiedzy. Odkrywanie ukrytych w danych zależności, wyznaczanie najskuteczniejszych form działania, monitorowanie skutków podjętych działań lub projektów oraz przeciwdziałanie nadużyciom przy wydawaniu publicznych pieniędzy to tylko skrawek możliwości, jakie przynosi dogłębna analiza danych.

25 czerwca br. odbyło się seminarium „Analiza danych w administracji publicznej”, podczas którego zaproszeni przez nas goście zaprezentowali przykłady zastosowania analizy danych w różnych obszarach. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z nami przedstawiciele Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Krakowie, Dell Software, a także specjaliści StatSoft Polska, którzy od 20 lat zapewniają wsparcie w obszarze analizy danych.

Podczas spotkania dyskutowano nad zagadnieniami badań ankietowych, analiz i raportowania z wykorzystaniem rozwiązań Statistica, automatyzacji projektów analitycznych, wizualizacji danych oraz oceny efektywności wydatkowania środków pomocowych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prelegentom za udział w spotkaniu.

Patronat:

 

 

Analiza danych w administracji publicznej

 

Analiza danych w administracji publicznej Analiza danych w administracji publicznej Analiza danych w administracji publicznej Analiza danych w administracji publicznej
Analiza danych w administracji publicznej Analiza danych w administracji publicznej Analiza danych w administracji publicznej Analiza danych w administracji publicznej

Rozwiązania StatSoft Polska dla administracji publicznej

Rafał Wajda, StatSoft Polska

W czasie wystąpienia zostaną przedstawione najważniejsze elementy oferty StatSoft Polska w zakresie analizy danych dla administracji: profesjonalne rozwiązania i systemy analityczne oraz usługi (szkolenia, doradztwo, wdrożenia itp.).

 

 

Wsparcie procesu legislacyjnego doradztwem naukowym w obszarze polityki społecznej, gospodarczej i budżetowej

Korolewska Monika, Główny Specjalista, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

Na wstępie omówione zostanie pokrótce zagadnienie udziału Biura Analiz Sejmowych w prowadzeniu doradztwa naukowego w procesie legislacyjnym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekty doradztwa naukowego z zakresu polityki społecznej, gospodarczej i budżetowej. W dalszej części zostaną omówione metody i zastosowania programu Statistica przy sporządzaniu oceny skutków aktów prawnych oraz opracowywaniu wyników badań przeprowadzanych przez Biuro Analiz Sejmowych. Szeroko zostanie omówione doświadczenie Biura Analiz Sejmowych zarówno z wykorzystania programu Statistica, jak i ze współpracy z Zespołem StatSoft Polska przy okazji przygotowywania raportu Biura z badań poświęconych wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Z uwagi na fakt, iż raport został sporządzony na podstawie analizy 20 pytań, na które odpowiedzi udzieliła grupa 1436 respondentów, oraz zróżnicowany charakter pytań (z jednej strony pytania mają zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy, a z drugiej strony są to zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte) raport stanowi doskonały przykład zastosowania programu Statistica w tego rodzaju analizach.

 

 

Raportowanie i eksploracyjna analiza danych w administracji publicznej

Michał Kusy, StatSoft Polska

Analiza danych w administracji coraz częściej wybiega poza tworzenie zestawień na potrzeby raportów okresowych. Prezentacja danych oprócz przekazywania informacji często wiąże się z promocją działań jednostki administracyjnej, a tworzone infografiki nawiązują do określonej stylistyki jednostki, np. barw województwa. W związku z tym przedstawiana informacja powinna być zarówno jednoznaczna i łatwa w odbiorze, jak i atrakcyjna graficznie. W takich sytuacjach świetnie sprawdzają się narzędzia Statistica, charakteryzujące się dużą elastycznością sposobów prezentacji danych i możliwością wielokrotnego wykorzystania zdefiniowanych przez użytkownika stylów.

Ilość gromadzonych w administracji danych oraz ich złożoność wpływają na wybór bardziej zaawansowanych metod analizy danych. W wielu przypadkach nie wystarczy ocena przeciętnego poziomu cechy. Wykorzystanie narzędzi analitycznych dostępnych w programie Statistica pozwala ocenić rozkłady cech, ich wzajemne korelacje i złożone zależności. Dzięki temu można wykonać wielowymiarową analizę i wizualizację danych, uwzględniając np. wzajemne położenie jednostek na mapie i zmiany w czasie. Narzędzia te mogą być wykorzystane zarówno do znalezienia odpowiedzi na konkretne pytania, jak i w eksploracyjnej analizie danych do poszukiwania prawidłowości ukrytych w danych.

 

 

Analiza sieci telekomunikacyjnej w Polsce na potrzeby interwencji publicznej

Marek Ostanek, Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Podczas prezentacji zostaną zaprezentowane metody analityczne wykorzystane w badaniu danych pozyskiwanych przez Prezesa UKE w ramach corocznej inwentaryzacji usług oraz infrastruktury szerokopasmowej.

Analizy zostały wykorzystane w procesie wyboru obszarów wymagających interwencji publicznej oraz poprawienia efektywności wydatkowania środków pomocowych oraz posłużyły do wybrania optymalnych metod analitycznych umożliwiających wyliczenie luki finansowej.

 

 

Rynek mieszkaniowy w Krakowie – czy nastąpi spadek cen?

Krzysztof Jakóbik, Dyrektor, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie

Duże miasta w Polsce w ostatnich latach doświadczyły swoistego boomu mieszkaniowego. Rynek mieszkań rozrastał się w ogromnym tempie, a równocześnie wzrost cen nieruchomości i popytu wydawał się nieograniczony. Jednak ostatnie dwa lata przyniosły znaczną stabilizację, czy zatem można spodziewać się załamania trendu i spadku popytu, a także cen? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przyjrzeć się czynnikom determinującym zachowanie konsumentów, ale i pozarynkowym uwarunkowaniom o charakterze społecznym i demograficznym. Pozwolą one na sformułowanie prognoz. Jako przykład wybrano Kraków, choć rynki w innych dużych miastach Polski mogą zachowywać się nieco odmiennie.

 

 

Rozwiązania StatSoft Polska dla administracji publicznejf

Rafał Wajda, StatSoft Polska

W czasie wystąpienia zostaną przedstawione najważniejsze elementy oferty StatSoft Polska w zakresie analizy danych dla administracji: profesjonalne rozwiązania i systemy analityczne oraz usługi (szkolenia, doradztwo, wdrożenia itp.).

 

 

Wsparcie procesu legislacyjnego doradztwem naukowym w obszarze polityki społecznej, gospodarczej i budżetowej

Korolewska Monika, Główny Specjalista, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

Na wstępie omówione zostanie pokrótce zagadnienie udziału Biura Analiz Sejmowych w prowadzeniu doradztwa naukowego w procesie legislacyjnym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekty doradztwa naukowego z zakresu polityki społecznej, gospodarczej i budżetowej. W dalszej części zostaną omówione metody i zastosowania programu Statistica przy sporządzaniu oceny skutków aktów prawnych oraz opracowywaniu wyników badań przeprowadzanych przez Biuro Analiz Sejmowych. Szeroko zostanie omówione doświadczenie Biura Analiz Sejmowych zarówno z wykorzystania programu Statistica, jak i ze współpracy z Zespołem StatSoft Polska przy okazji przygotowywania raportu Biura z badań poświęconych wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Z uwagi na fakt, iż raport został sporządzony na podstawie analizy 20 pytań, na które odpowiedzi udzieliła grupa 1436 respondentów, oraz zróżnicowany charakter pytań (z jednej strony pytania mają zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy, a z drugiej strony są to zarówno pytania otwarte jak i zamknięte) raport stanowi doskonały przykład zastosowania programu Statistica w tego rodzaju analizach.

 

 

Raportowanie i eksploracyjna analiza danych w administracji publicznej

Michał Kusy, StatSoft Polska

Analiza danych w administracji coraz częściej wybiega poza tworzenie zestawień na potrzeby raportów okresowych. Prezentacja danych oprócz przekazywania informacji często wiąże się z promocją działań jednostki administracyjnej, a tworzone infografiki nawiązują do określonej stylistyki jednostki, np. barw województwa. W związku z tym przedstawiana informacja powinna być zarówno jednoznaczna i łatwa w odbiorze, jak i atrakcyjna graficznie. W takich sytuacjach świetnie sprawdzają się narzędzia Statistica, charakteryzujące się dużą elastycznością sposobów prezentacji danych i możliwością wielokrotnego wykorzystania zdefiniowanych przez użytkownika stylów.

Ilość gromadzonych w administracji danych oraz ich złożoność wpływają na wybór bardziej zaawansowanych metod analizy danych. W wielu przypadkach nie wystarczy ocena przeciętnego poziomu cechy. Wykorzystanie narzędzi analitycznych dostępnych w programie Statistica pozwala ocenić rozkłady cech, ich wzajemne korelacje i złożone zależności. Dzięki temu można wykonać wielowymiarową analizę i wizualizację danych, uwzględniając np. wzajemne położenie jednostek na mapie i zmiany w czasie. Narzędzia te mogą być wykorzystane zarówno do znalezienia odpowiedzi na konkretne pytania, jak i w eksploracyjnej analizie danych do poszukiwania prawidłowości ukrytych w danych.

 

 

Analiza sieci telekomunikacyjnej w Polsce na potrzeby interwencji publicznej

Marek Ostanek, Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Podczas prezentacji zostaną zaprezentowane metody analityczne wykorzystane w badaniu danych pozyskiwanych przez Prezesa UKE w ramach corocznej inwentaryzacji usług oraz infrastruktury szerokopasmowej.

Analizy zostały wykorzystane w procesie wyboru obszarów wymagających interwencji publicznej oraz poprawienia efektywności wydatkowania środków pomocowych oraz posłużyły do wybrania optymalnych metod analitycznych umożliwiających wyliczenie luki finansowej.

 

 

Rynek mieszkaniowy w Krakowie – czy nastąpi spadek cen?

Krzysztof Jakóbik, Dyrektor, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie

Duże miasta w Polsce w ostatnich latch doświadczyły swoistego boomu mieszkaniowego. Rynek mieszkań rozrastał się w ogromnym tempie, a równocześnie wzrost cen nieruchomości i popytu wydawał się nieograniczony. Jednak ostatnie dwa lata przyniosły znaczną stabilizację, czy zatem można spodziewać się załamania trendu i spadku popytu, a także cen? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przyjrzeć się czynnikom determinującym zachowanie konsumentów, ale i pozarynkowym uwarunkowaniom o charakterze społecznym i demograficznym. Pozwolą one na sformułowanie prognoz. Jako przykład wybrano Kraków, choć rynki w innych dużych miastach Polski mogą zachowywać się nieco odmiennie.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z 3-minutową relacją z seminarium.

If you are using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.

Zapraszamy do zapoznania się z 10-minutową relacją z seminarium.