Dział techniczny StatSoft oferuje szeroką gamę usług polegających na implementacji i integracji systemów, poczynając od wykonania niewielkich systemów monitorowania i analiz, obejmujących jedno urządzenie lub dostosowanie oprogramowania STATISTICA do pracy z istniejącą bazą danych, aż po wdrożenia zintegrowanych, korporacyjnych systemów sterowania jakością, obejmujące zbieranie danych, hurtownię oraz system analiz oraz raportowania i publikacji.

Usługi konsultingowe
Kliknij na obrazek, aby otworzyć broszurę .pdf

Technologia systemów korporacyjnych STATISTICA:

pozwala na pełną integrację naszego oprogramowania z istniejącym systemem informatycznym, bez względu na jego rozmiar i złożoność. Ponadto elastyczna (w 100% bazująca na .COM i .NET) architektura STATISTICA, dostęp do wszystkich jej funkcji z poziomu modelu obiektowego oraz wbudowany język Visual Basic umożliwiają użytkownikowi całkowite dostosowanie oprogramowania do specyficznych potrzeb i wbudowanie go w środowisko informatyczne organizacji.

Integracja i dostosowanie

Pomimo tego, że użytkownik we własnym zakresie może skonfigurować i dostosować produkty z rodziny STATISTICA do swoich potrzeb, często lepszym i tańszym rozwiązaniem jest zamówienie w StatSoft kompletnego rozwiązania. Rozwiązanie takie obejmuje oprogramowanie, dostosowanie go do potrzeb użytkownika, integrację z istniejącym środowiskiem informatycznym i szkolenia dla użytkowników. Pracownicy działu technicznego StatSoft udzielają również konsultacji dotyczących wyboru odpowiednich metod analizy danych, opracowania modeli prognostycznych, reguł klasyfikacyjnych itp. a ich wiedza i doświadczenie pozwala na szybkie i efektywne wykonywanie takich usług. Oferujemy szeroką gamę usług implementacyjnych i integracyjnych dotyczących zarówno stosunkowo niewielkich projektów (np. monitorowanie jednego procesu technologicznego), jak i rozbudowanych systemów dotyczących całych organizacji.

Implementacje i wdrożenia

Oferujemy wdrażanie korporacyjnych systemów analitycznych, monitorujacych i raportujących w każdym obszarze zastosowań biznesowych, technologicznych i badawczych. Nasze rozwiązania opieraja sie na sprawdzonych, wykorzystywanych przez tysiące uzytkowników na całym swiecie korporacyjnych technologiach STATISTICA dlatego moga byc wdrażane szybko, sa niezawodne i ekonomiczne.

Wdrażanie modeli i rozwiązań data mining Przykładem takiego rozwiązania jest system data mining współpracujący z hurtownią danych i przeprowadzający klasyfikację kredytobiorców. Wdrożenia i szkolenia można zakupić razem ze STATISTICA Data Miner, chociaż nie jest to obligatoryjne.

Wdrażanie przemysłowych rozwiązań SPC i rozwiązań laboratoryjnych. Zintegrowane systemy SPC wdrażane przez StatSoft zwykle obejmują również etap zbierania pomiarów produkcyjnych i laboratoryjnych na potrzeby monitorowania, analiz i raportowania. Dane mogą być wprowadzane ręcznie lub automatycznie z urządzeń pomiarowych, maszyn współrzędnościowych, czytników itp. Nasze rozwiązania współpracują z systemami automatyki przemysłowej i bazami danych.

Wdrażanie specjalizowanych rozwiązań. StatSoft Polska opracował i wdraża specjalizowane aplikacje dla przemysłu farmaceutycznego, laboratoriów badawczych i pomiarowych, bankowosci i finansów, medycyny i badań rynku. Wiecej informacji można znalezć na stronach internetowych i kontaktując się z naszym biurem.

Tworzenie nowych modułów i aplikacji

Na zamówienie naszych klientów przygotowujemy również nowe moduły analityczne i funkcjonalne, nowe aplikacje i specjalizowane systemy informatyczne służące do zbierania i analizy danych, monitorowania i raportowania.

Wieloletnie doświadczenie

StatSoft ma wieloletnie doświadczenie w realizacji zaawansowanych projektów informatycznych w dziedzinie analizy statystycznej, data mining, monitorowania i raportowania dla różnorodnych zastosowań i klientów. Są wśród nich rozwiązania dla setek użytkowników w ramach największych, międzynarodowych korporacji jak i wysoce wyspecjalizowane systemy wspierające prace niewielkich zespołów inzynierów i ekspertów. Wdrożeniom naszych systemów informatycznych towarzyszą szkolenia dotyczące obsługi systemów i stosowanych metod analizy danych oraz usługi konsultingowe, na przykład dobranie odpowiednich kart kontrolnych, przygotowanie prognozy, opracowanie tablicy skoringowej.