Zgłoszenia na kursy prosimy kierować na adres biura StatSoft Polska. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia na kurs i przesłać:

– zeskanowany e-mailem na adres: info@statsoft.pl

– lub faksem pod numer: (12) 428 43 01

– lub pocztą na adres: StatSoft Polska Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków