Metody i zastosowania statystyki i data mining.
Szkolenia otwarte w okresie V 2017 – XII 2017 r.

TEMATTERMIN ROZPOCZĘCIA
(liczba dni)
Statystyka dla niestatystyków04.05.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy08.05.2017 (2 dni)
Badanie biegłości międzylaboratoryjnej10.05.2017 (1 dzień)
Skoring kredytowy w STATISTICA09.05.2017 (3 dni)
Skoring kredytowy w STATISTICA - dodatkowe metody budowy modeli12.05.2017 (1 dzień)
Techniki segmentacji w badaniach rynkowych15.05.2017 (1 dzień)
Modele skoringowe w optymalizacji kampanii marketingowych i utrzymaniu klienta (churn)16.05.2017 (2 dni)
Prognozowanie i analiza szeregów czasowych18.05.2017 (2 dni)
Metody statystyczne w badaniach społecznych18.05.2017 (2 dni)
Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych22.05.2017 (2 dni)
Metody wizualizacji danych24.05.2017 (1 dzień)
Analizy wielowymiarowe25.05.2017 (2 dni)
Statystyka w medycynie - metaanaliza29.05.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - ocena wyników OOT, OOL, OOS w badaniach laboratoryjnych29.05.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy31.05.2017 (2 dni)
Wprowadzenie do analizy mocy testu i szacowania liczebności próby02.06.2017 (1 dzień)
Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji05.06.2017 (2 dni)
Badanie satysfakcji i wartości klienta05.06.2017 (2 dni)
Sieci neuronowe08.06.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy12.06.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - ocena badań stabilności12.06.2017 (2 dni)
Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA (Warszawa)20.06.2017 (2 dni)
Data mining - metody predykcyjne20.06.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - monitorowanie środowiska wytwarzania20.06.2017 (2 dni)
Prognozowanie w STATISTICA Data Miner22.06.2017 (2 dni)
Analizy chemometryczne w STATISTICA - kurs podstawowy26.06.2017 (2 dni)
Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA26.06.2017 (2 dni)
DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych28.06.2017 (2 dni)
STATISTICA w nauczaniu statystyki29.06.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy03.07.2017 (2 dni)
Statystyka w medycynie - metody zaawansowane05.07.2017 (2 dni)
Przygotowanie danych na potrzeby analiz i raportowania18.09.2017 (2 dni)
Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA20.09.2017 (2 dni)
Modele skoringowe w optymalizacji kampanii marketingowych i utrzymaniu klienta (churn)20.09.2017 (2 dni)
Statystyka w walidacji metod pomiarowych25.09.2017 (2 dni)
Analiza danych ankietowych - kurs podstawowy25.09.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy (Warszawa)27.09.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - QbD: planowanie doświadczeń jako narzędzie zapewnienia jakości produkowanych leków27.09.2017 (2 dni)
Wyznaczanie niepewności pomiaru29.09.2017 (1 dzień)
Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA02.10.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - cykl życia walidacji wg Aneksu 1502.10.2017 (2 dni)
SPC - karty kontrolne04.10.2017 (2 dni)
Metodyki data mining06.10.2017 (1 dzień)
Planowanie badań i analiza wariancji (Warszawa)09.10.2017 (2 dni)
Statystyka w medycynie - analiza danych jakościowych09.10.2017 (2 dni)
Badanie biegłości międzylaboratoryjnej11.10.2017 (1 dzień)
Praktyczne data science w biznesie - wprowadzenie (Warszawa)11.10.2017 (1 dzień)
Statystyka dla niestatystyków12.10.2017 (2 dni)
Data mining - kurs podstawowy (Warszawa)12.10.2017 (2 dni)
Analiza danych ankietowych - kurs zaawansowany16.10.2017 (2 dni)
Prognozowanie i analiza szeregów czasowych19.10.2017 (2 dni)
Metody statystyczne w badaniach społecznych19.10.2017 (2 dni)
Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji23.10.2017 (2 dni)
Skoring kredytowy w STATISTICA (Warszawa)24.10.2017 (3 dni)
Skoring kredytowy w STATISTICA - dodatkowe metody budowy modeli (Warszawa)27.10.2017 (1 dzień)
Zastosowania statystyki w badaniach rolniczych - metody podstawowe26.10.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy30.10.2017 (2 dni)
Statystyka w medycynie - metody podstawowe06.11.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - przegląd jakości produktu06.11.2017 (2 dni)
Data mining - metody bez nauczyciela08.11.2017 (2 dni)
Metody wizualizacji danych10.11.2017 (1 dzień)
SPC - analiza zdolności procesu10.11.2017 (1 dzień)
Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku13.11.2017 (2 dni)
Analizy chemometryczne w STATISTICA - kurs podstawowy13.11.2017 (2 dni)
Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych15.11.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - ocena wyników OOT, OOL, OOS w badaniach laboratoryjnych15.11.2017 (2 dni)
Analiza przemysłowych systemów pomiarowych - MSA17.11.2017 (1 dzień)
STATISTICA kurs podstawowy20.11.2017 (2 dni)
Sieci neuronowe20.11.2017 (2 dni)
Analizy wielowymiarowe22.11.2017 (2 dni)
Prognozowanie w przedsiębiorstwie22.11.2017 (2 dni)
Wprowadzenie do analizy mocy testu i szacowania liczebności próby24.11.2017 (1 dzień)
Statystyka w medycynie - metaanaliza27.11.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - monitorowanie środowiska wytwarzania27.11.2017 (2 dni)
DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych29.11.2017 (2 dni)
Data mining - metody predykcyjne04.12.2017 (2 dni)
Prognozowanie metodami data mining w Statistica Expert Data Science07.12.2017 (2 dni)
STATISTICA kurs podstawowy11.12.2017 (2 dni)
Statystyka w farmacji - ocena badań stabilności11.12.2017 (2 dni)
Statystyka w medycynie - metody zaawansowane13.12.2017 (2 dni)
Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA EnterpriseNa zamówienie
Kompleksowy system statystycznego sterowania jakością STATISTICA Enterprise/QCNa zamówienie
STATISTICA Enterprise Server kurs podstawowyNa zamówienie