Oprócz szkoleń otwartych organizowanych zgodnie z opracowanym harmonogramem prowadzimy również szkolenia na specjalne zamówienie, w siedzibie zamawiającego lub w naszych salach szkoleniowych w dogodnych terminach. Szkolenia na zamówienie mogą odbywać się wg standardowych programów, wg programów zmodyfikowanych zgodnie z potrzebami zamawiającego lub według nowo opracowanego programu w dowolnym zakresie związanym z analizą danych, statystyką, oprogramowaniem STATISTICA i ich zastosowaniami w różnych dziedzinach. Szkolenia na zamówienie mogą mieć formę warsztatów, podczas których uczestnicy samodzielnie wykonują na komputerach omawiane przez prowadzącego analizy, jak również możliwe jest wykorzystanie w przykładach rzeczywistych danych zamawiającego, tak aby jeszcze lepiej przedstawić możliwości analizy danych w konkretnych zastosowaniach.

Na czas szkoleń odbywających się w Państwa siedzibie (lub innym miejscu) możemy zapewnić infrastrukturę (projektor oraz komputery) dla uczestników.

Nasze kursy na specjalne zamówienie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wielu renomowanych firm i instytucji. Są przeprowadzane w wygodnych dla zamawiającego terminach i miejscach. Często tworzą one cykle szkoleniowe łączące kilka standardowych tematów i dostosowane są do szczególnych wymagań naszych klientów.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w naszym biurze

StatSoft Polska  StatSoft Polska Sp. z o.o.
    ul. Kraszewskiego 36,
    30-110 Kraków,
    Telefon: +48 (12) 428 43 00
    Telefon: +48 (601) 41 41 51
    Faks:    +48 (12) 428 43 01
    e-mail: info@statsoft.pl

Oto wypowiedzi uczestników jednego z cykli szkoleniowych przeprowadzonych na specjalne zamówienie na bazie naszych standardowych kursów „STATISTICA kurs podstawowy” oraz „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych”:

„Kurs STATISTICA przeprowadzony był w sposób profesjonalny, w pełni odpowiadający naszym oczekiwaniom. Na uwagę zasługuje bardzo dobre przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne osób prowadzących kurs. Skomplikowane zagadnienia statystyczne przekazywane były w sposób prosty i przejrzysty oraz zobrazowane na przykładach liczbowych. Pozwoliło to na pełne zaprezentowanie możliwości programu STATISTICA oraz pomogło w opanowaniu obsługi tej aplikacji.”

Szymon Kalemba
Zespół Prognozowania Popytu
PKN ORLEN S.A.

„Olbrzymia ilość wiedzy przekazana prosto i przejrzyście, w sposób zrozumiały dla każdego. Kurs to dobry początek dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu ze STATISTICA lub chcą poznać bardziej zaawansowane moduły programu. Sądzę, że kurs dał mi bardzo dobre podstawy do dalszej, samodzielnej już, pracy z aplikacją.”

Małgorzata Pawlak
Zespół Prognozowania Popytu
PKN ORLEN S.A.

„Uważam, że kursy przygotowujące do pracy z programem STATISTICA prowadzone przez StatSoft przeprowadzane są w sposób profesjonalny. Przejrzystość i kompletność przekazanej wiedzy statystycznej, zwłaszcza wiadomości z zakresu (niełatwej) statystyki matematycznej czy ekonometrii, pozwoliła na bieglejsze poruszanie się po modułach programu i po samym programie. Bardzo podobała mi się elastyczność prowadzących zajęcia, którzy z entuzjazmem przyjęli propozycje przeprowadzenia analiz danych przez nas zaproponowanych, co spowodowało, że wszyscy uczestnicy kursu mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach (analizowany problem był nam wszystkim bardzo bliski). Dzięki temu wiemy, jak radzić sobie z problemami, zarówno technicznymi, jak i merytorycznymi, dotyczącymi poszukiwania najrozsądniejszych technik prognostycznych szeregów czasowych. Zajęcia upływały w miłej, „napełnionej” duchem statystyczno-ekonometrycznym atmosferze.”

Barbara Szatkowska
Zespół Prognozowania Popytu
PKN ORLEN S.A.Zapraszamy także do zapoznania się z innymi opiniami o prowadzonych przez StatSoft Polska kursach.