Wprowadzenie do Six sigma


Opis szkolenia: Kurs jest pierwszym z cyklu szkoleń poświęconych metodom statystycznym w strategii Sześć Sigma (Six Sigma). Jego celem jest zapoznanie uczestników zarówno ze strategią Sześć Sigma jak i strukturą organizacyjną obowiązującą w ramach Six Sigma. Program szkolenia obejmuje także omówienie niestatystycznych metod wykorzystywanych w opisie i usprawnianiu procesów w przedsiębiorstwie, jak również wprowadza do prostych zagadnień statystycznych, które są pomocne we wstępnej fazie opisu i analizy procesów. Kurs ten jest doskonałym wprowadzeniem do metody nie tylko dla ludzi, którzy mają zajmować stanowiska w strukturze Sześć Sigma (Green Belt, Black Belt) ale również dla wszystkich tych, którzy chcą zapoznać się z tą coraz szerzej wykorzystywaną strategią.Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia: kolejne szkolenia z cyklu Six Sigma, Statystyka w walidacji metod pomiarowych, Analiza danych pomiarowych i sygnałów, Analizy wielowymiarowe, Statystyka w systemach zarządzania jakością ISO 9001 i ISO/TS 16949

Terminy szkoleń:

Program szkolenia:

 1. Rozwój Six Sigma – ujęcie historyczne
 2. Omówienie strategii oraz przedstawienie wyników Six Sigma
 3. Rozkład ról i obowiązków w Six Sigma
  • Championi
  • Master black belts
  • Black belts
  • Green belts
 4. Realizacja Six Sigma – rozwiązywanie problemów zgodnie z DMAIC
 5. Planowanie projektu
 6. Process Flowcharting
 7. Przegląd narzędzi Six Sigma
  • Analiza Pareto
  • Diagram Ishikawy
  • Zasada 3S
  • Histogram
  • FMEA
  • MSA
  • DOE