Text mining


Opis szkolenia: Kurs poświęcony jest zagadnieniom automatycznego przetwarzania informacji o charakterze tekstowym. Uczestnicy szkolenia poznają metody analizy danych służące do klasyfikacji dokumentów, wyszukiwania i pozyskiwania informacji z przetwarzanych zasobów tekstowych, wykorzystania informacji o charakterze tekstowym w modelowaniu i prognozowaniu. W trakcie zajęć omawiane są zasady analizy zasobów tekstowych za pomocą metod taksonomicznych, modeli klasyfikacyjnych (przede wszystkim drzew decyzyjnych), sieci neuronowych oraz metod graficznych. Podstawowym narzędziem programowym wykorzystywanym w trakcie zajęć jest STATISTICA Text Miner.Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie STATISTICA kurs podstawowy lub Data mining – kurs podstawowy.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Data mining – metody bez nauczyciela, Data mining – metody predykcyjne, Sieci neuronowe, Data mining – Statistica Data Miner dla zaawansowanych, Prognozowanie w STATISTICA Data Miner, Analizy wielowymiarowe, Sieci neuronowe

Terminy szkoleń:

Program szkolenia

 1. Definicja oraz zakres text miningu
 2. Przegląd problemów rozważanych na gruncie text miningu
 3. Wstępne przygotowanie przetwarzanego zestawu dokumentów
  • Ujednolicenie sposobu kodowania dokumentów
  • Usunięcie słów nieistotnych z punktu widzenia przeprowadzanej analizy (wchodzących w skład stop-listy)
  • Problem redukcji do rdzenia
 4. Numeryczna reprezentacja dokumentów tekstowych
  • Reprezentacja oparta na wektorach liczebności słów
  • Określanie podobieństwa pomiędzy dokumentami oraz pomiędzy słowami
  • Metody redukcji wymiaru
 5. Analiza skupień (klasyfikacja bezwzorcowa, grupowanie) dokumentów
  • Klasyfikacja dokumentów za pomocą metody k-średnich
  • Wykorzystanie hierarchicznych metod grupowania w klasyfikacji dokumentów tekstowych
  • Zastosowanie sieci neuronowych w klasyfikacji dokumentów
 6. Klasyfikacja wzorcowa dokumentów
  • Neuronowe metody klasyfikacji
  • Klasyfikacja bayesowska
  • Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w analizie dokumentów tekstowych
 7. Metody pozyskiwania wiedzy z dokumentów tekstowych
  • Zagadnienie automatycznego generowania streszczeń
  • Wyszukiwanie informacji w tekstowych bazach danych
 8. Wykorzystanie danych tekstowych w modelowaniu
  • Tworzenie modeli regresyjnych wykorzystujących dane tekstowe
  • Zastosowanie drzew regresyjnych
  • Metody typu Random Forest
 9. Wizualizacja struktury dokumentów