Kompleksowy system statystycznego sterowania jakością STATISTICA Enterprise/QC


Opis szkolenia: Celem kursu jest przedstawienie STATISTICA Enterprise/QC nowoczesnego systemu wspierającego stosowanie metod SPC i ogólnie analizy danych w zapewnieniu i optymalizacji jakości. Omówione zostaną zasady organizacji wprowadzania, przechowywania, udostępniania i analizy danych dotyczących różnorodnych procesów. Kurs może być kontynuacją cyklu szkoleń Six Sigma.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia: cykl szkoleń Six SigmaStatystyka w walidacji metod pomiarowychDOE – komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnychAnaliza danych pomiarowych i sygnałów.

Terminy szkoleń: (Na zamówienie)

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do systemu STATISTICA Enterprise/QC
 2. Obiekty systemu
  • Komputerowy obraz procesu – Schemat systemu
  • Właściwości
  • Etykiety
  • Monitory
 3. Wprowadzanie danych
  • Definiowanie profilu tj. zbioru właściwości i etykiet wprowadzanych razem
  • Właściwości podlegające ocenie liczbowej
  • Właściwości podlegające ocenie alternatywnej
 4. Monitorowanie procesu za pomocą kart kontrolnych
  • Definiowanie monitorów
  • Automatyczne reakcje na zdarzenia
  • Dostosowanie kart kontrolnych do pracy na hali produkcyjnej
 5. Dane z zewnętrznych baz danych
  • Definiowanie źródeł danych
  • Budowa zapytań
  • Karty kontrolne dla danych z zewnętrznych baz danych
 6. Analiza danych post-hoc
 7. Automatyczne tworzenie raportów