Statystyka w systemach zarządzania jakością ISO 9001 i ISO/TS 16949


Opis szkolenia: Kurs ten przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych problematyką wykorzystania metod statystycznych w ramach systemów zarządzania jakością i ma charakter wprowadzenie do tematyki. Jego podstawowym celem jest przedstawienie znaczenia statystyki w zarządzaniu jakością w kontekście norm ISO serii 9000 i ISO/TS 16949 oraz podstawowych narzędzi w tym zakresie. Jest on zaplanowany jako wprowadzenie do innych szkoleń specjalistycznych dotyczących poszczególnych metod statystycznych.Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie
Statystyka w jakości – kurs podstawowy, lub STATISTICA – kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków.Kontynuacją mogą być np. szkolenia:cykl szkoleń Six Sigma, Analiza danych pomiarowych i sygnałów, Statystyka w walidacji metod pomiarowych, Analiza danych ankietowych – kurs podstawowy, Analiza danych ankietowych – kurs zaawansowany, Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku, SPC – karty kontrolne, SPC – analiza zdolności procesu.

Terminy szkoleń:

Program szkolenia:

 1. Systemowe zarządzanie jakością
  • Wprowadzenie
  • Podstawy zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001
  • Metody statystyczne w normie ISO 9001
 2. ISO/TS 16949 i QS 9000
  • Wprowadzenie do zarządzania jakością w motoryzacji
  • Metody statystyczne w firmach motoryzacyjnych i u ich dostawców
 3. Analiza procesów – podstawy
  • Podstawy sterowania procesami z wykorzystaniem kart kontrolnych
  • Badanie zdolności procesów – podstawowe wskaźniki
 4. Kontrola odbiorcza
  • Wprowadzenie
  • Zastosowanie statystycznej kontroli odbiorczej
  • Podział metod statystycznej kontroli odbiorczej
  • Planowanie kontroli jakości
 5. Analiza systemów pomiarowych
  • Podstawy zarządzania jakością pomiarów
  • Metoda R&R
  • Analiza systemów pomiarowych przy ocenie atrybutowej
 6. Badanie satysfakcji klienta
  • Tworzenie kwestionariusza
  • Rzetelność pomiarów
  • Próbkowanie
  • Karty kontrolne przy analizie ankiet
  • CSI