Statystyczna kontrola jakości (z wykorzystaniem AQL)


Opis szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie i przećwiczenie wybranych procedur postępowania stosowanych w ramach statystycznej kontroli jakości wykorzystujących poziom AQL. Szkolenie ma formę wykładowo-ćwiczeniową. Kolejne procedury postępowania po omówieniu są utrwalane przez różne ćwiczenia. Uczestnicy kursu nabędą praktyczną wiedzę na temat tego jak przygotowywać plany kontroli dla poszczególnych procesów i wyrobów oraz w jaki sposób analizować zbierane dane. Kurs jest nastawiony na praktykę.

Wymagania: zalecamy wcześniejszy udział w kursach Statystyka w jakości – kurs podstawowy, STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków.

Kontynuacją może być np. kurs: Statystyka w systemach zarządzania jakością ISO 9001 i ISO/TS 16949.

Terminy szkoleń:

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do statystycznej kontroli jakości
  • Różnica pomiędzy sterowaniem a kontrolą jakości
  • Istota statystycznej kontroli jakości (ćwiczenie)
  • Ocena liczbowa i alternatywna: wady, zalety, różnice
  • Dobór próbki do badania – podstawowe zasady
  • Podstawowe definicje i oznaczenia
  • AQL – istota i zastosowanie
 2. Kontrola przy ocenie liczbowej
  • Krzywa operacyjno-charakterystyczna OC (ćwiczenia)
  • Przygotowywanie badania
  • Rozkład normalny i badanie normalności danych (ćwiczenia)
  • Wyznaczanie wielkości próbki (ćwiczenia)
  • Ocena partii metodą R (ćwiczenia)
  • Ocena partii metodą s (ćwiczenia)
  • Ocena partii metodą sigma (ćwiczenia)
  • Badanie jednorodności wariancji – test Levene’a i test F-Snedecora (ćwiczenia)
  • Poziomy kontroli – zasady wykorzystywania (ćwiczenia)
  • Dobieranie planu badania (ćwiczenia)
  • Analityczne i graficzne metody planowania badań
 3. Kontrola przy ocenie alternatywnej
  • Przygotowanie i prowadzenie badania zgodnie z ISO 2859
  • Rozkład dwumianowy i rozkład Poissona
  • Wykorzystanie nomogramu Larsona i Thorendike’a
  • Tworzenie i analizowanie krzywej OC (ćwiczenia)
  • Poziomy kontroli – zasady wykorzystania
  • Jednostopniowe plany badania w oparciu o AQL (ćwiczenia)
  • Wielostopniowe plany badania w oparciu o AQL (ćwiczenia)
  • Dobór badania w oparciu o krzywą OC (ćwiczenia)
  • Wyznaczanie i analizowanie średniej wadliwości po kontroli AOQ i AOQL (ćwiczenia)
  • Plany badania przy liczbie klasyfikującej zero (ćwiczenia)
 4. Podsumowanie omówionych procedur postępowania i odpowiedzi na pytania