SPC – analiza zdolności procesu


Opis szkolenia: Kurs jest przeznaczony dla osób, które zajmują się badaniem zdolności procesów, zarówno w zagadnieniach produkcyjnych jak i w przypadku innych, kluczowych procesów w przedsiębiorstwie np. w ramach strategii Sześć Sigma (Six Sigma). W trakcie kursu omawiane są wszystkie istotne zagadnienia związane z oceną zdolności procesu, począwszy od spełnienia założeń, jakie muszą spełnić dane, poprzez obliczenie, ocenę i porównywanie wskaźników zdolności, a skończywszy na niestandardowych zagadnieniach takich jak zdolność procesu w przypadku braku normalności. W ramach kursu, oprócz zagadnień teoretycznych, omawiane są również przykłady szacowania zdolności procesów i ich interpretacja.

Szkolenie to jest polecane w cyklu szkoleń Six Sigma.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie Statystyka w jakości – kurs podstawowy, lub STATISTICA – kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków oraz SPC – karty kontrolne.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia: Analiza przemysłowych systemów pomiarowych – MSA, DOE – komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych, Statystyka w walidacji metod pomiarowych, Analiza danych pomiarowych i sygnałów, Statystyka w systemach zarządzania jakością ISO 9001 i ISO/TS 16949.

Terminy szkoleń: 2017-11-10;

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do programu STATISTICA
 2. Wprowadzenie do analizy zdolności procesów
  • Założenia analizy
   • Normalność
   • Stabilność
  • Podsumowanie zdolności za pomocą histogramu
 3. Krótkoterminowa i długoterminowa zmienność procesów
 4. Omówienie wskaźników zdolności procesów
  • Cp, Cpk
  • Pp, Ppk
  • PPM, Z
  • Ćwiczenia i przykłady
 5. Podsumowanie zdolności procesów za pomocą Sześciu Wykresów
 6. Przedziały ufności dla wskaźników zdolności
 7. Obliczanie naturalnych granic tolerancji procesu
 8. Obliczanie zdolności procesów dla rozkładów niegaussowskich
 9. Zdolność w przypadku pomiarów alternatywnych