Sieci neuronowe


Opis szkolenia: Kurs ten przeznaczony jest dla osób znających już rutynowe metody przetwarzania danych z wykorzystaniem środków techniki komputerowej, które chcą poszerzyć zestaw wykorzystywanych technik o metody oparte na nowoczesnej i bardzo efektywnej technice sieci neuronowych. Uczestnicy zapoznają się z programem STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe i metodami uczenia sieci neuronowych w nim zawartych, a także narzędziami służącymi do analizy neuronowego modelu. Podczas kursu prezentowane są wszystkie najważniejsze architektury sieci i metody ich uczenia. Uczestnicy poznają także narzędzia pozwalające na ominięcie najbardziej pracochłonnych etapów projektowania sieci.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Prognozowanie i analiza szeregów czasowych, Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA, Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Analizy wielowymiarowe, kursy z cyklu data mining.

Terminy szkoleń: 08.06.2017 - 09.06.2017; 20.11.2017 - 21.11.2017;

Program szkolenia:

 1. Podstawy sieci neuronowych
  • Przyczyny i okoliczności wzrostu zainteresowania tematyką sieci
  • Budowa neuronu i jego modelu – sztucznego neuronu
  • Wybór struktury sieci i czynniki determinujące strukturę
  • Problem rozmiaru sieci
 2. Metody uczenia sieci
  • Proste uczenie pojedynczego neuronu
  • Współczynniki uczenia i dobór ich wartości
  • Uczenie jako minimalizacja funkcji błędu
  • Sieci wielowarstwowe i wsteczna propagacja błędu
  • Problemy minimów lokalnych funkcji błędu i nowe sposoby uczenia
 3. Problem samouczenia sieci
  • Możliwości i ograniczenia typowych sieci samouczących się
  • Samouczenie z konkurencją
  • Samouczenie z sąsiedztwem i sieci Kohonena
 4. Zastosowania sieci neuronowych
  • Rozpoznawanie obrazów i grupowanie obiektów
  • Aproksymacja funkcji i filtracja sygnałów
  • Predykcja z wykorzystaniem sieci
  • Optymalizacja przy użyciu sieci
 5. STATISTICA Automatyczne Sieci Neuronowe – podstawy pracy
  • Ogólne wiadomości na temat posługiwania się programem
  • Przygotowywanie plików z danymi
  • Wstępna analiza danych
  • Definiowanie sieci neuronowych
 6. Neuronowe modele regresyjne i klasyfikacyjne
  • Definiowanie sieci jednokierunkowych
  • Metody uczenia sieci jednokierunkowych i dobór parametrów określających sposób działania procedury uczącej
  • Ocena jakości uzyskanych modeli sieci
  • Możliwości aplikacyjne oszacowanych modeli neuronowych
  • Właściwości perceptronów wielowarstwowych (sieci MLP)
  • Sieci o radialnych funkcjach bazowych
  • Porównanie sieci oraz wybór najlepszego modelu
  • Redukcja struktury sieci przy pomocy członu kary
  • Zespoły modeli
 7. Neuronowa analiza szeregów czasowych
  • Budowa neuronowych modeli autoregresyjnych
  • Specyfika wstępnej analizy szeregów czasowych
  • Ocena jakości modeli szeregów czasowych
 8. Sieci realizujące analizę skupień
  • Struktura jedno- i dwuwymiarowej sieci Kohonena
  • Realizacja operacji porządkowania i grupowania obiektów przy pomocy sieci Kohonena
  • Wizualizacja i interpretacja wyników działania sieci Kohonena