Prognozowanie w STATISTICA Data Miner


Opis szkolenia: Kurs poświęcony jest zagadnieniom prognozowania technikami data mining. Jest on ukierunkowany na rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić w trakcie modelowania i praktyczne aspekty prognozowania w środowisku Statistica

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość podstaw statystyki, zalecamy wcześniejszy udział w szkoleniach STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków.

Terminy szkoleń: 22.06.2017 - 23.06.2017; 07.12.2017 - 08.12.2017;

Program szkolenia:

 1. Przestrzenie robocze Statistica
 2. Przygotowywanie i wstępny przegląd danych
  • Układ danych dla szeregu czasowego
  • Wizualizacja
  • Horyzont prognozy, próba ucząca i próba testowa
  • Wstępna analiza: dekompozycja szeregu, trend i wahania sezonowe
  • Interwencje
  • Uwzględnianie kalendarza (typy dni, godzin)
  • Obsługa braków danych
  • Przekształcanie, wygładzanie
  • Wykrywanie obserwacji odstających
  • Przykład badania wartości odstających szeregu z trendem i wahaniami sezonowymi
 3. Wprowadzenie do modelowania
  • Przykład 1 – klasyczna ARIMA w przestrzeni roboczej Statistica
  • Przykład 2 – model z trendem liniowym i interwencją
  • Przykład 3 – model zależności nieliniowych
 4. Ocena trafności modeli
  • Miary jakości dopasowania
  • Węzeł Dobroć dopasowania
  • Ocena poprawności modelu
 5. Narzędzia data mining
 6. Przykłady analiz metodami data mining
  • Sprzedaż w centrum handlowym
  • Przewidywanie zapotrzebowanie na wodę