Opis szkolenia: Stosowanie zaawansowanych narzędzi analitycznych jest dla coraz większej liczby przedsiębiorstw niezbędne dla zachowania konkurencyjności. Aby odnieść realne korzyści biznesowe z informacji zawartych w dużych zbiorach danych, nie wystarczy wdrożenie najnowszego oprogramowania ani nawet utworzenie zespołu wyspecjalizowanych analityków. Niezbędne jest wprowadzenie na szeroką skalę w organizacji świadomości tego, co faktycznie można wydobyć z danych, jak interpretować i wykorzystywać w praktyce wyniki modelowania ilościowego oraz co może utrudniać ten proces. Nasze szkolenie wprowadzające w zagadnienia Data Science jest adresowane do różnych osób pragnących zdobyć tę wiedzę: 

 • Analityków biznesowych chcących rozszerzyć kwalifikacje o znajomość nowoczesnych technik ilościowych 
 • Kadry zarządzającej stojącej przed zadaniem zbudowania zespołu Data Science lub rozważającej podjęcie działań w tym kierunku, 
 • Specjalistów z zakresu sprzedaży, marketingu, finansów i innych dziedzin, w których korzysta się z wyników zaawansowanej analityki. 

Kurs porusza szereg aspektów dziedziny Data Science, takich jak różnorodność rozwiązywanych zadań i stosowanych technologii czy konieczność łączenia wielu kompetencji. Szczególny nacisk jest jednak kładziony na związki z praktycznymi problemami biznesowymi oraz kluczową rolę komunikacji pomiędzy specjalistami tworzącymi modele analityczne i odbiorcami wyników ich pracy. Ważnym elementem szkolenia są praktyczne, interaktywne ćwiczenia, symulujące rzeczywiste sytuacje jakie mogą wystąpić w firmie zaczynającej stosować Data Science. 

Po zakończeniu kursu uczestnicy zyskają szerokie spojrzenie na pracę zaawansowanych analityków, co pozwoli im na efektywną współpracę ze specjalistami z tego zakresu. Jednocześnie otrzymają solidne podstawy do dalszej nauki samodzielnej realizacji zadań Data Science w ramach bardziej zaawansowanych szkoleń, wymienionych poniżej. Szkolenie jest częścią cyklu Praktyczne data science w biznesie

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być szkolenia:  Eksploracja danych i modelowanie, Wizualizacja danych w biznesie, Data mining – metody bez nauczyciela, Data mining – metody predykcyjne, Sieci neuronowe, Prognozowanie w STATISTICA Data Miner, Zastosowania data mining w badaniach marketingowych.

Szkolenie w Warszawie: 2017-06-08

Program: 

 • Wprowadzenie – praktyczne przykłady stosowania zaawansowanej analityki w biznesie:
  • Prognozowanie sprzedaży
  • Testy A/B
  • Analiza ryzyka i analiza churn
  • Segmentacja klientów
  • Wykrywanie nadużyć
  • Rekomendacje
 • Zbieranie i przechowywanie danych
  • Źródła danych, sposoby gromadzenia
  • Dane uporządkowane, tabelaryczne. Skale pomiaru
  • Dane niestrukturalne
  • Problemy jakości i wiarygodności danych
 • Podstawowe techniki analityczne
  • Opis danych, zestawienia sumaryczne
  • Prawdopodobieństwo i zmienność
  • Badanie zależności, korelacje, przyczynowość
  • Wizualizacja danych
 • Narzędzia analityczne a problemy biznesowe:
  • Komunikacja między ekspertami a użytkownikami analityki
  • Wybór wskaźników (KPI) do modelowania
  • Formułowanie i dopracowywanie pytań biznesowych
  • Dobór metod i narzędzi do problemu
 • Wdrożenie i zarządzanie data science w organizacji:
  • Wymagane kompetencje, tworzenie zespołu analityków
  • Technologie i narzędzia informatyczne
  • Etapy projektu data science
  • Poufność danych i inne zagadnienia związane z etyką