Metody wizualizacji danych


Opis szkolenia: W trakcie zajęć uczestnicy kursu zapoznają się z możliwościami tworzenia różnorodnych prezentacji graficznych w oparciu o dane surowe oraz wyniki analiz statystycznych. Techniki graficzne dostępne w programie STATISTICA stanowią niezwykle efektywny sposób prezentacji i przekazywania informacji. Wiadomo, że dobrze zaprojektowany wykres jest w stanie zastąpić setki a nawet tysiące liczb. Podczas kursu zostaną omówione różnorodne techniki wizualizacji danych ze zwróceniem uwagi na dobór metod w określonych sytuacjach.
Wykresy mogą być wykorzystywane nie tylko do celów prezentacyjnych, ale także mogą pomóc w analizowaniu danych i sprawdzaniu hipotez. Umiejętne wykorzystywanie narzędzi do eksploracji wykresów oraz specjalistycznych technik graficznych może stanowić potężne narzędzie analityczne. Zastosowania tych technik analizy danych zostaną omówione na konkretnych przykładach.
Wszystkie wykresy zawarte w programie STATISTICA zawierają szereg wbudowanych, interaktywnych technik analitycznych oraz szeroki zakres narzędzi dostosowywania umożliwiających użytkownikowi interaktywne sterowanie prawie wszystkimi aspektami wykresu. Dostępne są również wygodne narzędzia do zarządzania wieloma wykresami, umożliwiające użytkownikowi łączenie różnych obrazów graficznych. Jednym z celów szkolenia jest właśnie zapoznanie uczestnika kursu z tymi narzędziami, tak aby mógł samodzielnie przygotować wykresy gotowe do wykorzystania w raporcie lub publikacji.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA, zalecamy wcześniejszy udział w kursie STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków.

Kontynuacją mogą być wszystkie specjalistyczne szkolenia.

Terminy szkoleń: 24.05.2017; 10.11.2017;

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
  • Cele i Program szkolenia
  • Ogólna charakterystyka narzędzi graficznych w programach z rodziny STATISTICA
 2. Wprowadzenie do wizualizacji danych
 3. Wykresy dla danych surowych
  • Kiedy stosować? Jakich błędów unikać?
  • Wykresy liniowe dla zmiennych i przypadków
  • Wykresy słupkowe
  • Wykresy obrazkowe
  • Wykresy rozrzutu 3W
 4. Wykresy służące do oceny rozkładów zmiennych
  • Kiedy stosować? Jakich błędów unikać?
  • Histogramy rozkładu
  • Wykresy normalności
 5. Wykresy ramkowe
  • Kiedy stosować? Jakich błędów unikać?
 6. Wykresy ilustrujące zależności pomiędzy zmiennymi
  • Kiedy stosować? Jakich błędów unikać?
  • Wykresy korelacyjne
  • Wykresy ilustrujące modele regresji
 7. Wykresy złożone
  • Wykresy skategoryzowane i przekrojowe
  • Układ wielu wykresów
  • Scalanie wykresów
 8. Narzędzia do eksploracji wykresów w STATISTICA
  • Powiększanie
  • Panoramowanie
  • Wyróżnianie
  • Obracanie 3W
 9. Automatyzacja tworzenia i dostosowywania wykresów
  • Style wykresów
  • Makra
 10. Wizualizacja na mapach