Statystyka w medycynie – metody podstawowe


Opis szkolenia: Kurs przybliży lekarzom, biologom i epidemiologom niezbędne dziś narzędzie, jakim jest analiza statystyczna. Na początku uczestnik kursu poznaje środowisko pakietu STATISTICA. Na praktycznych przykładach omawiane są zagadnienia związane z wprowadzaniem, formatowaniem oraz modyfikacją danych. W programie możemy wykorzystać dane zapisane w rozmaitych programach w środowisku Windows. Na kursie poznajemy jak zaimportować dane tekstowe, dane zapisane w arkuszu kalkulacyjnym Excel oraz dane zgromadzone w relacyjnej bazie Access. Kolejno poznajemy najważniejsze (zarówno proste, jak i bardziej zaawansowane) metody i procedury statystyczne. Zaczynamy od statystyk opisowych, następnie poznajemy dwie podstawowe techniki wnioskowania statystycznego. Pierwszą jest estymacja, drugą zaś weryfikacja hipotez. Na przykładzie weryfikacji normalności oraz testów t-Studenta poznajemy podstawowe kroki weryfikacji hipotez. Następnie poznajemy bardziej zaawansowane procedury parametryczne, takie jak analiza wariancji oraz podstawy analizy korelacji i regresji. W przypadku naruszenia obowiązujących założeń tych metod prezentowane są odpowiednie metody nieparametryczne. Cechą wyróżniającą pakiet STATISTICA są jego możliwości graficzne. Dobrze dobrany wykres – jak wiemy – bardziej przybliży i wyjaśni niejeden analizowany problem. Kurs pokaże jak tworzyć i modyfikować najczęściej stosowane typy wykresów. Tworzone wykresy nie tylko pomagają w interpretacji przeprowadzanych analiz, ale dzięki zachowaniu połączenia z danymi są automatycznie przerysowywane po wprowadzeniu zmian danych. Na kursie pokazane są praktyczne przykłady ułatwiające zrozumienie idei stosowanych metod i praktyczne ich zastosowanie.

Punkty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów: firma StatSoft Polska jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i za udział w tym kursie można uzyskać 12 punktów edukacyjnych.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Statystyka w medycynie – analiza danych jakościowych, Statystyka w medycynie – metody analizy wariancji i analizy regresji, Statystyka w medycynie – metody zaawansowane, Statystyka w medycynie – metaanaliza, Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA, Analizy wielowymiarowe, Analiza wariancji, Metody wizualizacji danych, Sieci neuronowe, Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych.

Terminy szkoleń: 06.11.2017 - 07.11.2017;

Program szkolenia:

 1. Wstęp
  • Podstawowe informacje o programie STATISTICA
 2. Wprowadzenie do obsługi programu STATISTICA
  • Import przykładowego zbioru danych z innej aplikacji
  • Tworzenie zapytań do baz danych za pomocą STATISTICA Query
 3. Wybrane operacje zarządzania danymi
  • Tworzenie nowych zmiennych, przekodowanie
  • Tworzenie podzbioru
  • Sprawdzanie poprawności danych
  • Sortowanie danych
  • Filtrowanie danych
  • Zabezpieczenie danych
 4. Podstawowe pojęcia ze statystyki
 5. Opisowa analiza danych
  • Grupowanie materiału statystycznego
  • Statystyki opisowe
  • Opracowanie wyników analiz
 6. Estymacja
  • Przedziały ufności
 7. ABC weryfikacji hipotez
 8. Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego
  • Weryfikacja normalności
 9. Testy dla porównania prób
  • Przykłady stosowania testu t-Studenta dla zmiennych niepowiązanych
  • Przykłady stosowania testu t Studenta dla zmiennych powiązanych
  • Przykład opracowania wyników jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA)
  • Przykład zastosowania testów nieparametrycznych
 10. Wprowadzenie do analizy współzależności zjawisk
  • Przykłady analizy korelacji
  • Przykłady analizy regresji liniowej
 11. Analiza zmiennych jakościowych
  • Porównanie dwóch wskaźników struktury (proporcji)
 12. Dodatek
  • Wyszukiwanie wartości nietypowych
  • Ocena mocy testu
  • Makra