Data mining II b – modele i metody


Opis szkolenia: Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać specjalistyczne metody data mining, tak aby móc wydobyć z danych maksymalnie dużo użytecznej wiedzy. W trakcie kursu prezentowane są wybrane techniki data mining (m.in. drzewa klasyfikacyjne i regresyjne, sieci neuronowe). Kurs „Data mining II b  – modele i metody” jest kontynuacją i rozwinięciem kursu „Data mining I – kurs podstawowy”.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, znajomość podstaw data mining i systemu Statistica Data Miner. Zalecamy wcześniejszy udział w kursach Data mining – kurs podstawowy oraz Data mining – metody bez nauczyciela.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Data mining – Statistica Data Miner dla zaawansowanych, Prognozowanie w Statistica Data Miner, Prognozowanie i analiza szeregów czasowych, Analizy wielowymiarowe, Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku, Badanie satysfakcji i wartości klienta, Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Statystyka w medycynie – metody zaawansowane, Sieci neuronowe, Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA, Metodyki data mining, Text mining, Zastosowania data mining w badaniach marketingowych.

Terminy szkoleń:

Program szkolenia

 1. Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne
  • Drzewa klasyfikacyjne CART w pakiecie STATISTICA Data Miner
  • Drzewa klasyfikacyjne CHAID w pakiecie STATISTICA Data Miner
   • Rodzina algorytmów drzewkowych z rodziny AID (Automatic Interaction Detection)
   • CHAID w pakiecie STATISTICA Data Miner
  • Drzewa regresyjne w pakiecie STATISTICA Data Miner
   • Regresyjne właściwości algorytmu CART
 2. Sieci neuronowe
  • Wprowadzenie w problematykę sieci neuronowych
   • Funkcjonowanie neuronu
   • Budowa i funkcjonowanie sztucznych sieci neuronowych
   • Rodzaje sztucznych sieci neuronowych
   • Klasyfikacja problemów rozwiązywanych za pomocą modeli neuronowych
  • Neuronowe metody rozwiązywania problemów regresyjnych
   • Charakterystyka przykładowego problemu
   • Tworzenie modelu regresyjnego wykorzystującego sieć perceptronową
   • Tworzenie modelu regresyjnego wykorzystującego sieć o radialnych funkcjach bazowych (sieć RBF)
   • Tworzenie modelu regresyjnego wykorzystującego liniową sieć neuronową
   • Metody uruchamiania modeli regresyjnych
   • Łączne wykorzystanie modeli (zespoły modeli)
   • Poszukiwanie najlepszego modelu regresyjnego
  • Rozwiązywanie problemów z zakresu klasyfikacji wzorcowej
   • Charakterystyka przykładowego problemu
   • Definicja modelu opartego na sieci MLP
   • Ocena jakości modelu klasyfikacyjnego
 3. MARSplines
  • Wprowadzenie
  • Koncepcja metody
  • Krzywe sklejane (splines)
  • Algorytm
 4. Moduł Inne Metody Uczenia Maszyn oraz zespoły modeli
  • Metoda wektorów wspierających (Support Vector Machines – SVM)
   • Idea SVM
   • SVM dla zadań regresyjnych
   • Metoda SVM w systemie STATISTICA Data Miner
  • Naiwny klasyfikator Bayesa
   • Opis metody
   • Naiwny klasyfikator Bayesa w STATISTICA Data Miner
  • Metoda k najbliższych sąsiadów
  • Zespoły modeli
   • Ogólne wprowadzenie
   • Bagging i Losowy las (Random Forest)
   • Drzewa ze wzmacnianiem (Boosted Trees)