Modele skoringowe w optymalizacji kampanii marketingowych i utrzymaniu klienta (churn)


Opis szkolenia: Kurs ten jest przeznaczony dla osób zainteresowanych skoringiem marketingowym i wykonywaniem związanych z nim analiz danych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi STATISTICA. Uczestnicy dowiedzą się czym jest skoring i jaka jest jego rola i wpływ na działalność biznesową. Omówiony zostanie szczegółowo cały proces budowy modeli skoringowych: od definiowania parametrów i przygotowania danych, poprzez segmentację klientów do celów modelowania, po budowę modeli i ich walidację. Kurs 2-dniowy.

Wymagania: Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być np.: kursy z cyklu data mining.

Terminy szkoleń: 16.05.2017 - 17.05.2017; 20.09.2017 - 21.09.2017;

Program szkolenia:

 1. Skoring w praktyce – cele, wyzwania, ograniczenia
  • Co to jest skoring?
  • Skoring marketingowy: jego rola i wpływ na działalność biznesową
  • Charakterystyka modeli churn oraz modeli wspierających kampanie marketingowe
  • Proces budowy modelu skoringowego
 2. Przygotowanie danych
  • Jak przygotować próbę do analizy?
  • Problemy występujące w danych
  • Analiza jakości danych
   • Braki danych
   • Wartości nietypowe
   • Współliniowość
  • Przekształcenia zmiennych
   • Konstrukcja wskaźników i zmiennych pochodnych
   • Dyskretyzacja zmiennych
  • Dobór próby do budowy modelu
 3. Segmentacja populacji klientów pod kątem skoringu
  • Dlaczego warto wykonać segmentację?
  • Segmentacja ekspercka a segmentacja statystyczna
  • Segmentacja metodami drzew interakcyjnych CART/CHAID w STATISTICA Data Miner
 4. Budowa modeli skoringowych
  • Dobór cech do budowy modelu
  • Eksploracja danych
  • Budowa modeli skoringowych
   • Regresja logistyczna
   • Drzewa klasyfikacyjne i wzmacniane
   • Sieci neuronowe
  • Jak uwzględnić czas odejścia klienta w modelu skoringowym?
   • Modele anty-churn tworzone za pomocą modeli SURVIVAL
 5. Ocena modelu skoringowego
  • Miary jakości modelu
  • Krzywa ROC
  • Wykres Przyrostu i Zysku
 6. Optymalizacja działań wynikających z modelu
  • Ustalanie optymalnego punktu odcięcia
  • Wybór optymalnego produktu
 7. Ocena wyników kampanii marketingowych
 8. Monitorowanie i pielęgnacja modeli