Badanie satysfakcji i wartości klienta


Opis szkolenia: Kurs przeznaczony jest dla pracowników agencji badań rynku i działów marketingowych (przedsiębiorstw, firm badawczych, uczelni, instytucji naukowych, oświatowych, komunalnych, samorządowych itp.). Program szkolenia obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu analiz jedno i wielowymiarowych orientowanych na wykorzystanie pakietu STATISTICA w badaniach zadowolenia i wartości konsumenta. W szczególności omawiana jest budowa i ocena rzetelności skal pomiaru satysfakcji i lojalności (SERVQUAL/SERVPREF, SIMALTO), skale ipsatywne w analizie postrzeganej jakości i wartości konsumenta, kodowanie i wstępne przetwarzanie danych, wprowadzenie do budowy i oceny istotności modeli ścieżkowych opisujących relacje między zadowoleniem i lojalnością konsumenta oraz klasyfikacyjno-predykcyjne modele lojalności wobec marki.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursach: STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków oraz Analiza danych ankietowych – kurs podstawowy, Analiza danych ankietowych – kurs zaawansowany, Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych, kursy z cyklu data mining, Prognozowanie w STATISTICA Data Miner, Analizy wielowymiarowe, Statystyka w systemach zarządzania jakością ISO 9001 i ISO/TS 16949.

Terminy szkoleń: 05.06.2017 - 06.06.2017;

Program szkolenia:

 1. Budowa skal satysfakcji i lojalności
  • Wprowadzenie do marketingu relacyjnego
  • Budowa skal satysfakcji i lojalności
   • Skale ważności realizacji
   • Proces budowy skali ze wskaźnikami refleksyjnymi
   • Skala SERVQUAL/SERVPREF
   • Skale JCI i SATDIR
   • Skala SIMALTO
   • Skale ipsatywne
  • Analiza wymiarowości i rzetelności skal satysfakcji
   • Zastosowanie eksploracyjnej analizy czynnikowej w ocenie wymiarowości skali satysfakcji i lojalności
   • Ocena rzetelności skal satysfakcji i lojalności
  • Model pomiarowy satysfakcji i lojalności
   • Wstęp
   • Specyfikacja modelu pomiarowego
   • Identyfikacja modelu
   • Estymacja modelu
   • Ocena wskaźników dopasowania modelu do danych
   • Ocena parametrów modelu
  • Modele stanów – cech zadowolenia konsumenta (LS-T) i interakcji aktora i partnera (APIM)
   • Model APIM
   • Struktura modelu APIM w programie SEPATH
   • Modele LS-T
   • Struktura modelu LS-T w programie SEPATH
 2. Liniowa analiza dyskryminacyjna
 3. Drzewa klasyfikacyjne CART