Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA


Opis szkolenia: Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które chciałyby napisać własne procedury rozszerzające
możliwości pakietu STATISTICA, zautomatyzować często powtarzane analizy lub zoptymalizować pracę w środowisku STATISTICA. Uczestnicy zapoznają się z możliwościami języka STATISTICA Visual Basic, sposobami automatycznego
generowania programów oraz metodami wykrywania i usuwania błędów. Kurs ten może być uzupełnieniem
pozostałych kursów w zakresie automatyzacji pracy z pakietem STATISTICA.

Wymagania: Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie STATISTICA kurs podstawowy.

Terminy szkoleń: 26.06.2017 - 27.06.2017; 20.09.2017 - 21.09.2017;

Program szkolenia:

 1. Podstawowe informacje o STATISTICA Visual Basic
 2. Makra, rejestrowanie makr
  • Makra dla analiz
   • Przykład – Rejestrowanie makra dla analizy
   • Przykład – Rejestrowanie makra dla analizy z selekcją przypadków i wynikami umieszczanymi w osobnych oknach
  • Makra zbiorcze (zapisy wielu analiz)
   • Przykład – Rejestrowanie makra zbiorczego
  • Makra klawiaturowe
 3. Środowisko programistyczne
  • Edytor STATISTICA Visual Basic
   • Przykład – Program „Hello World”
   • Przykład – Program „Silnia”
  • Debugowanie programów w STATISTICA Visual Basic
   • Panel debugowania
  • Przeglądarka funkcji
  • Przeglądarka obiektów
   • Przykład – Utworzenie i dostosowywanie arkusza
   • Przykład – Modyfikacja zarejestrowanego makra – określanie plików wejściowych, posługiwanie się dokumentami z wynikami analiz, modyfikacja wykresu
   • Struktura zarejestrowanych makr analiz
  • Dołączanie bibliotek do skryptu STATISTICA Visual Basic
   • Przykład – Uruchamianie procedur STATISTICA w środowisku Excel
  • Umieszczanie makr na pasku narzędzi
 4. Okna dialogowe w STATISTICA Visual Basic
  • Przykład – Proste okno dialogowe
  • Przykład – Program kalkulator – zastosowanie różnego typu kontrolek, współpraca z nimi
 5. Dane zewnętrzne
  • STATISTICA Query
   • Przykład – Definiowanie połączenia i zapytania do bazy danych za pomocą kreatorów STATISTICA Query
   • Definiowanie nowego połączenia do bazy danych
  • Dostęp do zewnętrznych źródeł danych z poziomu SVB
   • Przykład – Pobieranie danych z bazy za pomocą Query
   • Przykład – Pobieranie danych z bazy za pomocą ADO
 6. Obsługa zdarzeń w STATISTICA
 7. Zaawansowane przykłady SVB
  • Przykład – Scalanie dostosowanych wykresów