Analizy wielowymiarowe


Opis szkolenia: Kurs ten przeznaczony jest dla badaczy wykorzystujących metody wielowymiarowe w różnorodnych dziedzinach (np. medycynie, marketingu, badaniach rynku). Obejmuje wszystkie powszechnie wykorzystywane typy analiz wielowymiarowych (od regresji, poprzez analizę skupień, skalowanie wielowymiarowe po analizę czynnikową). Metody te znajdują zastosowanie przy analizie dużych zbiorów danych, umożliwiając wydobycie z danych najistotniejszych informacji. Oprócz metod statystycznych uczestnicy poznają także najefektywniejsze i najefektowniejsze sposoby graficznej prezentacji danych wielowymiarowych.

Wymagania: umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Techniki segmentacji w badaniach rynkowych, kursy z cyklu data mining, Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku, Statystyka w medycynie – metody zaawansowane, Sieci neuronowe, Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA Enterprise.

Terminy szkoleń: 25.05.2017 - 26.05.2017; 22.11.2017 - 23.11.2017;

Program szkolenia

 1. Skale pomiaru zjawisk
 2. Wielowymiarowa zmienna losowa.
 3. Graficzne metody prezentacji danych wielowymiarowych
 4. Regresja wieloraka
 5. Zagadnienia taksonomiczne
  • Miary odległości
  • Normalizacja i standaryzacja
  • Porządkowanie obiektów wielowymiarowych
 6. Analiza skupień
  • Metody aglomeracyjne.
  • Metoda k-średnich
 7. Analiza czynnikowa
 8. Skalowanie wielowymiarowe
 9. Przykłady kompleksowych analiz wielowymiarowych