Planowanie badań i analiza wariancji


Opis szkolenia: Kurs jest przeznaczony dla osób, które zajmują się lub zamierzają zajmować się planowaniem badań empirycznych i opracowywaniem ich wyników w różnych dziedzinach badań naukowych i działalności praktycznej. Na początku zostaną przypomniane zasady weryfikacji hipotez statystycznych. Po nich zostanie zaprezentowany krótki przykład wprowadzający. Omawianie sposobów planowania i opracowywania wyników eksperymentów rozpocznie przykład jednoczynnikowej analizy wariancji. Następnie zostaną omówione podstawowe pojęcia planowania doświadczeń. Z kolei zostaną podane najważniejsze informacje dotyczące logicznych i statystycznych podstaw techniki opracowywania wyników doświadczeń, czyli analizy wariancji (ANOVA). Kolejne przykłady będą dotyczyć opracowywania wyników różnych układów ANOVA. W przykładach liczbowych zostaną wykorzystane dane pochodzące z eksperymentów przeprowadzanych w agrotechnice, zootechnice, biologii, medycynie, psychologii i pedagogice. W trakcie przykładów zostaną również omówione założenia metody analizy wariancji, problematyka testowania porównań wielokrotnych oraz pojęcie interakcji. Na zakończenie przedstawiona zostanie metoda analizy kowariancji.

W trakcie zajęć będą wykorzystywane następujące moduły programu STATISTICA: Statystyki podstawowe i tabele, Statystyki nieparametryczne, ANOVA oraz Ogólne modele liniowe.

Wymagania: Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA, zalecamy wcześniejsze odbycie kursu STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA, Analizy wielowymiarowe, DOE – komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych.

Terminy szkoleń:

Kraków: 2018

Warszawa: 09.10.2017 - 10.10.2017;

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do planowania doświadczeń i analizy wariancji
  • Przypomnienie podstaw weryfikacji hipotez statystycznych
  • Przykład wprowadzający
 2. Opracowywanie wyników doświadczeń jednoczynnikowych
  • Układ dla prób niezależnych
  • Układ dla prób zależnych (powtarzane pomiary)
 3. Podstawowe pojęcia doświadczalnictwa
 4. Logiczne i statystyczne podstawy analizy wariancji
  • Podział całkowitej zmienności wyników
  • Założenia analizy wariancji i metody ich sprawdzania
 5. Nieparametryczne alternatywy jednoczynnikowej analizy wariancji
  • Test Kruskala-Wallisa
  • Test ANOVA Friedmana
 6. Opracowywanie wyników doświadczeń dwuczynnikowych
  • Pojęcie i istota interakcji
  • Analiza porównań zaplanowanych
 7. Opracowywanie wyników doświadczeń trójczynnikowych
 8. Układ losowanych bloków układ kwadratu łacińskiego
 9. Opracowywanie wyników innych doświadczeń wieloczynnikowych
 10. Analiza kowariancji (ANCOVA)