Analiza trendów w przemyśle farmaceutycznym


Opis szkolenia: Kurs został przygotowany między innymi dla osób zajmujących się analizowaniem trendów dla danych farmaceutycznych oraz danych pochodzących z badań środowiska. Podczas kursu zostaną przedstawione metody pozwalające ocenić istnienie trendu oraz sposoby jego modelowania dla przypadków liniowych i nieliniowych. Ponadto oprócz typowych metod statystycznych zaprezentowane zostaną różnego rodzaju metody graficzne, które pomagają stwierdzić istnienie i ocenić naturę trendów. Poszczególne zagadnienia statystyczne będą wstępnie omawiane teoretycznie, a następnie rozwijane w formie ćwiczeń. Uczestnicy po kursie będą w stanie samodzielnie zaproponować odpowiednie techniki wizualizacji i statystycznej oceny danych pod kątem istnienia trendów.

Wymagania: Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Praktyczne zastosowanie technik regresyjnych w STATISTICA, Prognozowanie i analiza szeregów czasowych.

Terminy szkoleń:

Program szkolenia

 1. Wstęp do badania zależności
  • Wytyczne związane z farmacją i ochroną środowiska
  • Rodzaje zależności
 2. Graficzne metody przedstawiania trendów
 3. Regresja liniowa
  • Badanie istotności zmian
  • Wykrywanie wartości odstających od trendu
  • Budowa modelu zależności zmian i jego poprawności
 4. Ocena zależności nieliniowych
  • Stosunki korelacyjne
  • Test Neumanna
  • Regresja wielomianowa
  • Wybrane modele nieliniowe
 5. Karty kontrolne
  • Testy konfiguracji
  • Średnia ruchoma
 6. Analiza szeregów czasowych
  • Stały trend
  • Autokorelacja
  • Sezonowość
 7. Testy nieparametryczne