Analiza danych korporacyjnych
w systemie STATISTICA Enterprise


Opis szkolenia: Celem tego szkolenia jest przekazanie praktycznej umiejętności wykorzystania systemu STATISTICA Enterprise do: uruchamiania analiz statystycznych, przeglądania i tworzenia raportów, pobierania danych z baz danych, wykonywania analiz interakcyjnych.

Wymagania: Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Data mining – kurs podstawowy, Data mining – metody bez nauczyciela, Data mining – metody predykcyjne, Sieci neuronoweData mining – Statistica Data Miner dla zaawansowanych, Analizy wielowymiarowe, Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA, Prognozowanie w STATISTICA Data Miner

Terminy szkoleń: (Na zamówienie)

Program szkolenia

 • Ogólne założenia systemu
 • Omówienie składników systemu
  • Baza danych
  • Menedżer systemu
 • Definiowanie użytkowników i grup użytkowników systemu oraz uprawnień
 • Przykładowe sesje pracy:
  • Użytkownika (gotowe analizy, pobieranie danych i analiza w STATISTICA, korzystanie z raportów)
  • Analityka (projektanta analiz)
  • Administratora systemu
  • Zewnętrznego odbiorcy raportów
 • Przygotowanie kompletnego raportu z analizy
  • Definiowanie połączeń z zewnętrznymi źródłami danych
  • Tworzenie szablonów zapytań do bazy danych (konfiguracji danych)
  • Przygotowywanie szablonów analiz
  • Definiowanie szablonów raportów
   • Raport STATISTICA
   • Raport HTML
  • Umieszczanie szablonów raportów w harmonogramie
 • Zaawansowane opcje konfiguracji analiz
  • Zaawansowane opcje filtrowania
  • Korzystanie z dodatkowych makr SVB
 • Dodatkowe opcje konfiguracji systemu
  • Uruchamianie, logowanie, opcje linii poleceń
  • Konfiguracja połączeń z danymi – DSN w ODBC oraz providery OLE DB