Statystyka w medycynie – analiza danych jakościowych


Opis szkolenia:W badaniach biologicznych i medycznych spotykamy wiele cech pozwalających jedynie na porządkową lub jakościową klasyfikację. Kurs przybliży badaczom narzędzia niezbędne do analiz tego typu danych. Na początku omawiane są odpowiedniki testów parametrycznych dla zmiennych porządkowych i nominalnych. Kolejno uczestnicy kursu zapoznają się z modelami regresji logistycznej szeroko wykorzystywanymi w medycynie i naukach biologicznych. Prezentowane są również wielowymiarowe techniki do analiz zmiennych jakościowych. Jedną z nich jest Analiza log-liniowa. Analiza log-liniowa to bardziej „wyrafinowany” sposób patrzenia na tabele wielodzielcze. Pozwala ona badaczowi testować istotność statystyczną wpływu różnych czynników, które zostały ujęte w tabeli (np. płeć, rasa itd.) i ich interakcji. Z kolei analiza korespondencji to opisowa i eksploracyjna technika analizy tablic dwudzielczych i wielodzielczych, zawierających pewne miary charakteryzujące powiązanie między kolumnami i wierszami. Na zakończenie kursu omawiane są możliwości wykorzystania uogólnionego modelu liniowego.

Punkty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów: Firma StatSoft Polska jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i za udział w tym kursie można uzyskać 12 punktów edukacyjnych.

Wymagania: Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie Statystyka w medycynie – metody podstawowe lub STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Statystyka w medycynie – metody analizy wariancji i analizy regresji, Statystyka w medycynie – metody zaawansowane, Statystyka w medycynie – metaanaliza, Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA, Analizy wielowymiarowe, Planowanie badań i analiza wariancji, Metody wizualizacji danych, Sieci neuronowe, Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych.

Terminy szkoleń: 09.10.2017 - 10.10.2017;

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – skale pomiarowe
 2. Przypomnienie podstawowych technik analizy danych
 3. Nieparametryczne testy istotności
  • Przykład testu nieparametrycznego dla dwóch prób niezależnych
  • Przykład testu nieparametrycznego dla dwóch prób zależnych
  • Przykład testu nieparametrycznego dla wielu prób niezależnych
  • Przykład testu nieparametrycznego dla wielu prób zależnych
  • Analiza wskaźników struktury
  • Przedział ufności dla wskaźnika struktury (proporcji)
  • Porównanie dwóch wskaźników struktury (proporcji)
 4. Tabele kontyngencji
  • Tabela kontyngencji 2×2
  • Miary powiązania i wielkości efektu 
  • Dokładny test Fishera
  • Test Jednorodności
  • Test Mantela Haenszela
  • Test McNemara 
  • Podsumowanie tabel 2×2
  • Tabele kontyngencji dowolnych rozmiarów 
  • Wyodrębnienie części liniowej
 5. Modele regresji logistycznej
  • Formaty plików danych
  • Model regresji logistycznej z interakcją
  • Model regresji logistycznej, jako szczególny przypadek uogólnionego modelu liniowego
 6. Analiza korespondencji
  • Przykład analizy korespondencji
  • Wielowymiarowa analiza korespondencji
 7. Analiza log-liniowa