Analiza danych ankietowych – kurs zaawansowany


Opis szkolenia:
Jest to kontynuacja kursu Analiza danych ankietowych – kurs podstawowy. Dotyczy analizy danych ankietowych z wykorzystaniem podejść modelowych i wielowymiarowych. Obejmuje zagadnienia redukcji i klasyfikacji danych i analizę bardziej złożonych układów analitycznych w badaniach ankietowych. Kurs 2-dniowy.

Wymagania: Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków oraz Analiza danych ankietowych – kurs podstawowy.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia:Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku, Techniki segmentacji w badaniach rynkowych, Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych, Badanie satysfakcji i wartości klienta, Zastosowania data mining w badaniach marketingowych, Prognozowanie i analiza szeregów czasowych, Prognozowanie w przedsiębiorstwie, kursy z cyklu data mining, Analizy wielowymiarowe, Sieci neuronowe, Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA Enterprise.

Terminy szkoleń: 16.10.2017 - 17.10.2017;

Program szkolenia:

 1. Badanie różnic pomiędzy grupami respondentów
  • Analiza przekrojowa (ANOVA)
  • Statystyki nieparametryczne w badaniach ankietowych
 2. Poszukiwanie wzorców zachowań
  • Analiza reguł asocjacyjnych
 3. Podstawy modelowania współzależności
  • Analiza drzew klasyfikacyjnych CART
  • Modele logitowe i probitowe w badaniach ankietowych
 4. Analiza współzależności zmiennych jakościowych
  • Rodzaje współzależności w tabelach wielodzielczych
  • Analiza log-liniowa
  • Statystyczne podstawy analizy korespondencji
  • Identyfikacja ukrytych wymiarów w analizie korespondencji
  • Wieloraka analiza korespondencji
 5. Analiza współzależności zmiennych ilościowych w badaniach ankietowych
  • Analiza głównych składowych zmiennych ilościowych i jakościowych
  • Algorytm NIPALS
 6. Analiza segmentacyjna i profilowa w badaniach ankietowych
  • Analiza skupień – metody hierarchiczne
  • Metoda k-średnich
  • Uogólniona analiza skupień