Analiza danych ankietowych – kurs podstawowy


Opis szkolenia: Kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się analizą i interpretacją danych ankietowych, dla pracowników służb marketingowych przedsiębiorstw i instytucji rynkowych oraz organizacji posługujących się badaniami sondażowymi (jednostki handlowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, instytuty badań rynku, uczelnie wyższe, urzędy pracy, urzędy skarbowe, instytucje opieki społecznej, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.).

Tematyka kursu jest zorientowana na metody i techniki analizy wykorzystywane w procesie prowadzenia badań ankietowych. Program szkolenia obejmuje budowę narzędzia pomiaru, przygotowanie badań i danych oraz analizę wstępną z wykorzystaniem metod opartych na rozkładach procentowych i miarach związku między zmiennymi jakościowymi. Kurs 2-dniowy.

Wymagania: Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość pakietu STATISTICA. Zalecamy wcześniejszy udział w kursie STATISTICA kurs podstawowy  lub Statystyka dla niestatystyków.

Kontynuacją mogą być np. szkolenia: Analiza danych ankietowych – kurs zaawansowanyMetody statystyczne w marketingu i badaniach rynkuTechniki segmentacji w badaniach rynkowychModelowanie w badaniach marketingowych i rynkowychBadanie satysfakcji i wartości klientaZastosowania data mining w badaniach marketingowychPrognozowanie i analiza szeregów czasowychPrognozowanie w przedsiębiorstwie kursy z cyklu data miningAnalizy wielowymiaroweSieci neuronoweAnaliza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA Enterprise.

 

Terminy szkoleń: 25.09.2017 - 26.09.2017;

Program szkolenia:

 1. Tworzenie narzędzi pomiaru
  • Kwestionariusz
  • Rodzaje skal
  • Skale proste i złożone
 2. Dobór próby
 3. Analiza wstępna
  • Analiza braków danych
  • Braki odpowiedzi
  • Ważenie przypadków
  • Edycja i kodowanie danych
 4. Analiza rozkładów
  • Tabele liczności
  • Narzędzia graficzne analizy danych
 5. Tabele kontyngencji, rozkłady brzegowe i warunkowe
  • Analiza rozkładów procentowych
  • Rozkłady brzegowe i warunkowe
 6. Analiza pytań z jednokrotnym i wielokrotnym wyborem
  • Wielokrotne odpowiedzi
  • Wielokrotne dychotomie
 7. Istotność i siła związku między zmiennymi nominalnymi i porządkowymi
  • Istotność związku
  • Miary siły związku dla zmiennych porządkowych
 8. Analiza przyczynowa i diagnostyczna – wskaźniki i krzywe ROC
  • Ryzyko względne i iloraz szans
  • Czułość i specyficzność
  • Krzywe operacyjno-charakterystyczne
 9. Zmienne kontrolne i tabele trójdzielcze
  • Funkcje zmiennych kontrolnych
  • Interpretacja tabeli trójdzielczej
 10. Prosta analiza korespondencji
  • Idea analizy korespondencji
  • Graficzna interpretacja analizy korespondencji
  • Analiza korespondencji tabel prostych
  • Analiza korespondencji skal ocen