Lista szkoleń ze statystyki i data mining organizowanych przez StatSoft Polska

Analiza danych ankietowych - kurs podstawowy
Analiza danych ankietowych - kurs zaawansowany
Analiza danych korporacyjnych w systemie STATISTICA Enterprise
Analiza danych pomiarowych i sygnałów
Analiza przemysłowych systemów pomiarowych - MSA
Analizy chemometryczne w STATISTICA - kurs podstawowy
Analizy wielowymiarowe
Automatyzacja analiz i raportowania w STATISTICA
Badanie biegłości międzylaboratoryjnej
Badanie satysfakcji i wartości klienta
Data mining - kurs podstawowy
Data mining - metody bez nauczyciela
Data mining - metody predykcyjne
Data mining - STATISTICA Data Miner dla zaawansowanych
DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych
Kompleksowy system statystycznego sterowania jakością STATISTICA Enterprise/QC
Metody statystyczne w badaniach społecznych
Metody statystyczne w marketingu i badaniach rynku
Metody wizualizacji danych
Metodyki data mining
Modele skoringowe w optymalizacji kampanii marketingowych i utrzymaniu klienta (churn)
Modelowanie w badaniach marketingowych i rynkowych
Planowanie badań i analiza wariancji
Praktyczne data science w biznesie - wprowadzenie
Praktyczne zastosowania technik regresyjnych w STATISTICA
Prognozowanie i analiza danych w energetyce
Prognozowanie i analiza szeregów czasowych
Prognozowanie metodami data mining w Statistica Expert Data Science
Prognozowanie w przedsiębiorstwie
Przygotowanie danych na potrzeby analiz i raportowania
Regresja logistyczna w badaniach medycznych i przyrodniczych
Sieci neuronowe
Skoring kredytowy w STATISTICA
Skoring kredytowy w STATISTICA - dodatkowe metody budowy modeli
SPC - analiza zdolności procesu
SPC - karty kontrolne
STATISTICA Enterprise Server kurs podstawowy
STATISTICA kurs podstawowy
STATISTICA w nauczaniu statystyki
Statystyczna kontrola jakości (z wykorzystaniem AQL)
Statystyka dla niestatystyków
Statystyka w farmacji - cykl życia walidacji wg Aneksu 15
Statystyka w farmacji - monitorowanie środowiska wytwarzania
Statystyka w farmacji - ocena badań stabilności
Statystyka w farmacji - ocena wyników OOT, OOL, OOS w badaniach laboratoryjnych
Statystyka w farmacji - porównywanie profili uwalniania
Statystyka w farmacji - przegląd jakości produktu
Statystyka w farmacji - przegląd metod zarządzania ryzykiem i analizy danych
Statystyka w farmacji - QbD: planowanie doświadczeń jako narzędzie zapewnienia jakości produkowanych leków
Statystyka w jakości - kurs podstawowy
Statystyka w medycynie - analiza danych jakościowych
Statystyka w medycynie - metaanaliza
Statystyka w medycynie - metody analizy wariancji i analizy regresji
Statystyka w medycynie - metody podstawowe
Statystyka w medycynie - metody zaawansowane
Statystyka w systemach zarządzania jakością ISO 9001 i ISO/TS 16949
Statystyka w walidacji metod pomiarowych
Techniki segmentacji w badaniach rynkowych
Teoretyczne podstawy wnioskowania statystycznego
Text mining
Wprowadzenie do analizy mocy testu i szacowania liczebności próby
Wprowadzenie do Six Sigma
Wyznaczanie niepewności pomiaru
Zastosowania statystyki w badaniach rolniczych - metody podstawowe