Poniżej znajdują się wybrane opinie uczestników organizowanych przez nas szkoleń (zarówno otwartych, jak i zamkniętych przeprowadzonych wg programów dostosowanych do potrzeb uczestników). Uczestników naszych szkoleń zachęcamy do podzielenia się swoją opinią (formularz). Na autorów ciekawych wypowiedzi czekają upominki.

Zapraszamy także do zapoznania się z opiniami o STATISTICA oraz usługach konsultingowych.


Narodowe Centrum Nauki

„Narodowe Centrum Nauki korzysta z szerokiej oferty szkoleń z zakresu statystyki i analizy danych, z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA, przygotowywanych przez firmę „StatSoft Polska Sp. z o.o.”
W ocenie pracowników Narodowego Centrum Nauki szkolenia przeprowadzane są w sposób pełni profesjonalny, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Na uznanie zasługuję także fakt wysokiego poziomu zawartość merytorycznej materiałów szkoleniowych.
Wykładowcy posiadają duże doświadczenie w pracy dydaktycznej, wysokie kwalifikacje zawodowe oraz bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Posiadany zasób wiedzy łączą w sposób profesjonalny z aspektami praktycznymi.
Narodowe Centrum Nauki w Krakowie ocenia firmę StatSoft Polska Sp. z o.o.” jako rzetelnego i profesjonalnego organizatora szkoleń z zakresu statystyki i analizy danych.”

dr Tomasz Bzukała
ZASTĘPCA DYREKTORA
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

 


Urządu Komunikacji Elektronicznej

Oto fragment opinii Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii:

„W celu poznania szerokiego zakresu zaawansowanych technik analizy danych i oceny ich przydatności w przypadku danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej, Urząd zlecił przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnych usług szkoleniowych. (…)
Bardzo wysoko oceniamy przeprowadzone przez StatSoft Polska usługi. Program zajęć obejmował bardzo szeroki zakres technik statystycznej analizy danych i data mining. Analizy na rzeczywistych danych w części warsztatowej, wykonywane wspólnie przez specjalistów StatSoft Polska i pracowników Urzędu, pozwoliły poznać korzyści wynikające z wykorzystania poszczególnych technik analizy danych w praktyce i ich przydatność w przypadku danych i problemów, z którymi mamy do czynienia. Wykorzystanie w trakcie zajęć dedykowanego do zaawansowanych analiz danych oprogramowania STATISTICA Data Miner przyczyniło się do wysokiej efektywności zajęć.
Prowadzący szkolenia wykazali się dużym profesjonalizmem oraz doświadczeniem w zakresie różnych technik analizy danych i ich stosowania w praktyce. (…)
Polecamy usługi StatSoft Polska – sprawdzonych specjalistów w zakresie analizy danych. Zrealizowane przez nich usługi pozwalają nam na efektywną realizację zaawansowanych projektów analitycznych, dzięki którym z dostępnych dużych zbiorów danych możemy wydobywać użyteczne informacje i wiedzę.”

Marek Ostanek
ZASTĘPCA DYREKTORA Departamentu Rozwoju Infrastruktury
Urząd Komunikacji Elektronicznej

 


Politechnika Śląska

„Firma StatSoft Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kraszewskiego 36 zrealizowała, na zlecenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kurs specjalistyczny Statistica dla studentów VI semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku zamawianego Matematyka na Wydziale Matematyki Stosowanej w ramach projektu „Matematyka – interaktywne studia z przyszłością”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
(…) Firma StatSoft zapewniła wysokiej jakości materiały szkoleniowe.
Współpraca z firmą StatSoft podczas realizacji zamówienia przebiegała sprawnie i terminowo. Kurs został przeprowadzony należycie, z zachowaniem najwyższej staranności i na najwyższym poziomie merytorycznym. Uczestnicy kursu wysoko ocenili zarówno poziom szkolenia, jak i kompetencje prowadzących.
W związku z powyższym, polecam firmę StatSoft Polska Sp. z o. o. jako profesjonalnego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.”

dr Beata Sikora
Kierownik projektu
Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska

 


Akademia Pomorska w Słupsku

„Firma StatSoft zrealizowała na zlecenie Akademii Pomorskiej w Słupsku cztery kursy dla uczestników i uczestniczek projektu: „Kierunki matematyczno- przyrodnicze droga do zawodów z przyszłością” (…)
Potwierdzam wysoką jakość zrealizowanych przez StatSoft szkoleń i szeroką, praktyczną wiedzę wykładowców oraz wkład i zaangażowanie osób koordynujących.
Biorąc pod uwagę naszą współpracę możemy polecić firmę StatSoft jako solidnego, profesjonalnego i elastycznego dostawcę usług szkoleniowych.”

dr Zofia Lewandowska
Koordynator projektu
„Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością”
Akademia Pomorska w Słupsku

 


TAURON Dystrybucja

„Firma StatSoft Polska zrealizowała na zlecenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu szkolenie dla pracowników Politechniki Poznańskiej pt. „Zastosowanie statystyki i data mining w pracy dydaktycznej”.
Współpraca podczas realizacji szkolenia przebiegała w sposób sprawny, rzetelny i terminowy. Szkolenie dopasowane było do potrzeb i wymagań pracowników Politechniki Poznańskiej. Materiał został przekazany w sposób jasny i przejrzysty, mający przełożenie na zastosowanie go w praktyce zawodowej przez uczestników. Trenerzy prowadzący szkolenie wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem zarówno merytorycznym jak również dydaktycznym.
Zrealizowane szkolenie uczestnicy wysoko ocenili w ankietach ex-post.
W związku z powyższym, rekomenduję Firmę StatSoft Polska jako profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych.”

Katarzyna Jakubiak
Dyrektor
Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

 


Departament Polityki Regionalnej

„Firma StatSoft Polska Sp. z o.o. była organizatorem czterodniowego szkolenia pn.: Monitorowanie polityk publicznych z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA dla pracowników Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, na potrzeby projektu pn. Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (…).
Wykonawca wykazał się wysokim profesjonalizmem w zakresie powierzonych mu zadań (…). Szkolenie zostało zrealizowane z dużą starannością, zgodnie z założeniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, na wysokim poziomie merytorycznym, a wszystkie usługi zostały wykonane bardzo rzetelnie i z dużym zaangażowaniem.

Katarzyna Drożak
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

 


Departament Polityki Regionalnej

„Firma StatSoft Polska (…) przeprowadziła w dniach 26-27 marca 2014r. w siedzibie IITD PAN we Wrocławiu szkolenie pt. „Zastosowanie statystyki w badaniach medycznych”. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny i obejmowało wszystkie zagadnienia związane z tematem. Prowadzący (…) w przystępny i zrozumiały sposób przedstawił temat, chętnie i fachowo udzielał odpowiedzi na zadawane pytania. Bogata oferta materiałów szkoleniowych (książki, płyty z ćwiczeniami, testowa wersja programu Statistica) pomogły w przyswojeniu wiedzy dotyczącej tematyki szkolenia.
Reasumując, firma StatSoft Polska wywiązała się ze zleconego zadania w pełnym zakresie. Przeprowadzone szkolenie oceniam bardzo dobrze.”

Dr Beata Weber-Dąbrowska
Kierownik Projektu
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
im. Ludwika Hirszfelda
Polska Akademia Nauk

 


Departament Polityki Regionalnej

„Współpraca z firmą zaowocowała szybkim wdrożeniem oprogramowania statystycznego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Szkolenie z obsługi pakietów statystycznych rozszerzone o metody wizualizacji danych na mapach prowadzone przez Pana dr Janusza Wątrobę spełniło nasze oczekiwania przede wszystkim ze względu na wysoki poziom przygotowania trenera, dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb uczestników oraz stworzenie atmosfery sprzyjającej przyswajaniu i pogłębianiu wiedzy. Należy również podkreślić profesjonalizm i zaangażowanie pracowników firmy przy realizacji zamówienia.
W trakcie realizacji umowy firma StatSoft Polska Sp. z o.o. była kompetentnym partnerem, świadczącym usługi na bardzo wysokim poziomie.

Bogdan Kawałko
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 


Urząd Statystyczny

Firma StatSoft Polska Sp. z o.o. (…) była wykonawcą szkolenia nt. „Zastosowanie analizy danych w badaniu zjawisk społeczno-gospodarczych – metody podstawowe” z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA.
Usługa szkoleniowa realizowana przez firmę StatSoft Polska Sp. z o.o. spełniła najwyższe standardy w zakresie kształcenia.
Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoki poziom merytoryczny szkolenia, a także kompetencje i zaangażowanie prowadzącego, Pana dr. Janusza Wątroby, który poprzez umiejętne zainteresowanie słuchacza tematem zrealizował cel szkolenia.
Rekomenduję firmę StatSoft Polska, jako profesjonalnego i rzetelnego partnera szkoleniowego.”

dr Krzysztof Jakóbik
Dyrektor
Urząd Statystyczny w Krakowie

 


Uniwersytet Przyrodniczy

„Zorganizowane w dniach 28-29.10.2013 we Wrocławiu przez firmę StatSoft szkolenie pt. „Wybrane metody opracowywania wyników badań naukowych w programie STATISTICA” spełniało wszystkie stawiane przez Naszych pracowników kryteria. Cechowało się wysokim przygotowaniem merytorycznym Wykładowcy. Materiały szkoleniowe w pełni oddawały realizowaną tematykę zajęć, a prezentowane treści znalazły zastosowanie w działalności Naszych pracowników. Dodatkowym atutem była warsztatowa forma prowadzenia zajęć z wykorzystaniem naszych danych i umiejętności prostego przekazu.”

dr inż. Marzena Styczyńska
Specjalista ds. Jakości
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka

 


Adamed

„Z przyjemnością informujemy, że profesjonalizm oraz wysoki, merytoryczny poziom przeprowadzonych zajęć przyczyniły się do poszerzenia wiedzy w zakresie statystyki wykorzystywanej w badaniach klinicznych. Ważnym atutem firmy StatSoft Polska była terminowość i zaangażowanie w realizowany projekt oraz doskonały kontakt wykładowcy z uczestnikami podczas trwania kursu.

Uwzględniając powyższe, rekomendujemy StatSoft Polska jako godną polecenia firmę świadczącą usługi szkoleniowe na wysokim poziomie.”

Marta Lendo
Kierownik Działu Badań Klinicznych
Adamed Sp. z o.o.

 


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oto fragment opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii:

„Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników, zarówno pod względem organizacyjnym jak i pod względem merytorycznym. Uczestnicy szkolenia podkreślali profesjonalny oraz przystępny sposób przekazywania wiedzy przez osobę prowadzącą szkolenie.

Wysoki poziom świadczonych usług oraz profesjonalne podejście do klienta pozwala rekomendować firmę StatSoft Polska jako rzetelnego i kompetentnego wykonawcę.”

dr inż. Dariusz Nieć
DYREKTOR Biura Dyrektora Generalnego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Dyrektor Instytutu Nawigacji Morskiej

„Dla Akademii Morskiej w Szczecinie ważne jest doskonalenie ambitnych pracowników, którzy dążą do osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie najwyższych kwalifikacji. Dzięki organizowanym przez firmę StatSoft kursom mogę liczyć na wsparcie merytoryczne moich pracowników przy realizacji celów naszej Uczelni”

dr inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka, profesor nadzw. AM
Dyrektor Instytutu Nawigacji Morskiej
Akademia Morska w Szczecinie

 


Politechnika Krakowska

Oto fragment opinii Politechniki Krakowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii:

„Kurs został przeprowadzony zgodnie z przedstawionym harmonogramem, w sposób należyty z zachowaniem wszelkich reguł dydaktycznych. Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem i został wysoko oceniony przez uczestników.

Firma StatSoft wywiązała się znakomicie z powierzonego jej zdania. Jesteśmy zadowoleni ze sposobu przeprowadzenia szkolenia, dlatego możemy polecić StatSoft, jako profesjonalną, rzetelną i godną zaufania firmę w zakresie realizacji kursów i szkoleń
dotyczących obsługi programu STATISTICA.”

dr inż. Szczepan Bednarz
Kierownik Projektu „Bioinżynier chemiczny (BINC)”
Politechnika Krakowska

 


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Oto fragment opinii Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii:

„Ćwiczenia miały formę profesjonalnych warsztatów przeprowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA Pakiet Zaawansowany + QC 10 PL, które pozwoliły skupić się na tym, co jest najważniejsze, tj. poprawnym doborze metod do danego problemu i właściwej interpretacji wyników analiz. Z pełną odpowiedzialnością polecamy współpracę z firmą StatSoft Polska!”

Dr inż. Adam Mroziński
Kierownik Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 


Uniwersytet Rzeszowski

Oto fragment opinii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii:

„Szkolenia zostały zrealizowane rzetelnie i na wysokim poziomie merytorycznym. Uczestnicy bardzo dobrze ocenili zarówno wiedzę i przygotowanie wykładowców, jak i sposób prowadzenia zajęć. Podkreślali, że zajęcia prowadzone były przejrzyście, a wszystkie wątpliwości wyjaśniane na bieżąco. „Genialna wiedza prowadzącego przełożyła się na satysfakcję słuchaczy”.

Polecamy StatSoft Polska jako profesjonalną i godną zaufania firmę szkoleniową.”

Dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska
Koordynator zadania „Podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej oraz kadry kierowniczej”
Uniwersytet Rzeszowski

 


Instytut Matematyki

Oto fragment opinii Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii:

„Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowa prowadzący szkolenie wykazał się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, bardzo dobrą znajomością tematyki (zarówno od strony matematycznej jak i od strony praktycznego korzystania z możliwości obliczeniowych programu STATISTICA) oraz dużym doświadczeniem w pracy dydaktycznej. Pracownicy uczestniczący w zajęciach ocenili celująco wiedzę Wykładowcy, sposób prowadzenia zajęć oraz metody przekazywania wiedzy. Pan Grzegorz Harańczyk dostosował się idealnie do naszych oczekiwań, wyjaśniał wszystkie zawiłości zarówno pod względem matematycznym jak i pod względem ich realizacji w programie STATISTICA.

Bardzo wysoko oceniamy materiały przygotowane przez StatSoft Polska na nasze szkolenie. Zostały one przygotowane w sposób profesjonalny zarówno pod kątem możliwości obliczeniowych programu jak i pod względem dydaktycznym. Z tych materiałów na pewno skorzystamy również w przyszłości przygotowując zajęcia dydaktyczne dla naszych studentów.

Reasumując, jesteśmy zadowoleni z metodyki przeprowadzonego szkolenia , z wiedzy i przygotowania do zajęć Wykładowcy oraz z materiałów przygotowanych na nasze szkolenie.

Na podstawie dotychczasowej współpracy nasz Instytut z przyjemnością rekomenduje StatSoft Polska jako rzetelną i godną zaufania Firmę i poleca ją jako solidnego, doświadczonego partnera do realizacji profesjonalnych projektów szkoleniowych.

Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej również w przyszłości będzie korzystać z usług StatSoft Polska.”

dr hab. Marek Galewski, prof. nazw.
Kierownik Projektu „Matematyka dźwignią innowacyjnej gospodarki”
Instytut Matematyki, Politechnika Łódzka

 


Uniwersytet Medyczny

Oto fragment opinii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii:

„Zlecone szkolenie zostało dobrze i sprawnie zorganizowane oraz przeprowadzone rzetelnie, na wysokim poziomie merytorycznym przez doświadczonych wykładowców. Zakres tematyczny szkolenia był dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników i obejmował wyczerpująco i czytelnie problematykę, której dotyczył.”

Ewa Abramek
Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 


Instytut Badawczy Leśnictwa

Oto fragment opinii Instytutu Badawczego Leśnictwa. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii.

„Kierując się bardzo dobrą opinią, dotyczącą rzetelności wykonywanych usług oraz własnym doświadczeniem, Instytut Badawczy Leśnictwa wybrał do przeprowadzenia szkoleń firmę StatSoft Polska. Przeprowadzone szkolenia, w których wzięły udział 162 osoby, cieszyły się wysokim uznaniem. Uczestnicy po dokonaniu oceny szkoleń, w skład której wchodziła ocena umiejętności przekazania wiedzy przez trenera, użyteczność przekazanej wiedzy w oparciu o materiały szkoleniowe, ocenili szkolenie na poziomie bardzo dobrym. […] StatSoft Polska dało się poznać jako rzetelny, zdyscyplinowany i zorganizowany zespół, o wysokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie przeprowadzanych działań. Całość prac została wykonana terminowo i rzeczowo. Uwzględniając powyższe, rekomendujemy StatSoft Polska, jako firmę godną polecenia, świadczącą wszelkie usługi na najwyższym poziomie.”

dr hab. Ryszard Szczygieł
Z-ca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
Instytut Badawczy Leśnictwa

 


ENION Energia

Oto fragment opinii ENION Energia Sp. Z o.o. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii.

„ENION Energia Sp. Z o.o. bardzo wysoko ocenia przeprowadzone przez specjalistów StatSoft Polska Sp. Z o.o. warsztaty z zakresu wykorzystania technik analitycznych oraz oprogramowania STATISTICA w dziedzinie prognozowania. Zostały one przygotowane specjalnie dla grupy pracowników ENION Energia Sp. Z o.o., dzięki czemu otrzymaliśmy dedykowane szkolenie, w którym główny nacisk został położony na przekazanie praktycznej wiedzy, która będzie miała zastosowania w codziennej pracy Biura Rynku Energii.
Ciekawie i na wysokim poziomie przeprowadzone warsztaty zachęciły nas do dalszej współpracy z polskim biurem StatSoft i stosowania narzędzi STATISTICA w codziennej pracy. Warsztaty polecamy wszystkim, którzy chcą stosować analizę danych do rozwiązywania praktycznych zagadnień i liczą na to, że nakłady na szkolenie zwrócą się i przyniosą wymierne korzyści biznesowe.”

Marek Ciszyński
Wiceprezes Zarządu
ENION Energia Sp. Z o.o.

 


Uniwersytet Ekonomiczny

„W dniach 13 i 18 czerwca 2013 roku firma StatSoft Sp. Z o.o. zorganizowała w Jeleniej Górze w siedzibie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki specjalistyczny kurs z zakresu „Podstawy analizy danych i obsługi oprogramowania STATISTICA” dla pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Z przyjemnością informujemy, że profesjonalizm oraz wysoki, merytoryczny poziom przeprowadzonych zajęć przyczyniły się do poprawy wiedzy i umiejętności uczestników kursu w zakresie prowadzenia analiz z wykorzystaniem pakietów statystycznych. Ważnym atutem Firmy była terminowość i zaangażowanie w realizowany projekt oraz doskonały kontakt w trakcie organizacji i trwania kursu.
Z pełną odpowiedzialnością polecamy szkolenia firmy StatSoft Polska Sp. Z o.o. jako pomocne w poznaniu możliwości programu STATISTICA, a także cennego warsztatu metodycznego w zakresie praktycznego wykorzystania narzędzi ilościowych.”

prof. dr hab. Marek Walesiak
Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

 


Politechnika Warszawska

„Uczestnicy, po dokonaniu oceny szkoleń w skład której wchodziło między innymi:
przygotowanie trenera, ich umiejętności i wiedzę oraz użyteczność przekazanej wiedzy w oparciu o materiały szkoleniowe, ocenili szkolenie na poziomie bardzo dobrym. Również biorąc pod uwagę sprawy organizacyjne oraz kontakty na poziomie administracyjnym, współpraca w firmą StatSoft układała się bez zarzutu.
Uwzględniając powyższe, rekomendujemy StatSoft Polska, jako godną polecenia firmę, świadczącą usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.”

Prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek
Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

 Narodowy Bank Polski

Departament Kadr Narodowego Banku Polskiego potwierdza, iż od 2002 roku współpracuje przy realizacji szkoleń z firmą StatSoft Polska Sp. Z o.o. Z Krakowa.

„Do chwili obecnej pracownicy Centrali NBP skorzystali z wielu szkoleń oferowanych przez firmę StatSoft realizowanych w siedzibie Firmy, jak również szkoleń realizowanych w NBP zgodnie z programami dostosowanymi do potrzeb i specyfiki banku centralnego.
Firma StatSoft angażuje uznanych wykładowców o znaczącym dorobku naukowym, bardzo dużym doświadczeniu zawodowym i praktycznym, którzy wykorzystując oprogramowanie STATISTICA w sposób jasny i komunikatywny wyjaśniali specjalistyczne zagadnienia z zakresu ekonometrii, matematyki finansowej, statystyki.
Firma StatSoft zapewniła wysoki poziom merytoryczny i elastyczność w zakresie doboru treści programowych szkoleń dedykowanych dla NBP.
Przeprowadzone zajęcia zostały bardzo wysoko ocenione i w pełni satysfakcjonują naszych pracowników.”

Jerzy Kerszke
Dyrektor Departamentu Kadr
Narodowy Bank Polski

 


Ministerstwo Finansów

„Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów korzysta z szerokiej oferty szkoleń z zakresu statystyki i analizy danych, z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA, przygotowywanych przez StatSoft Polska Sp. Z o.o. W ramach projektu Phare PL0101.12, analitycy Ministerstwa Finansów uczestniczyli w otwartych szkoleniach organizowanych regularnie przez StatSoft Polska. Dodatkowo, w 2004 roku firma StatSoft Polska zrealizowała kilkunastodniowy cykl szkoleniowy na zamówienie Ministerstwa Finansów.

 

Cykl szkoleniowy przeprowadzony został według programu zmodyfikowanego zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Należy podkreślić, że część szkoleń przeprowadzona została z wykorzystaniem zbiorów danych klienta. Opracowanie ćwiczeń w oparciu o nowe zbiory danych wymagało dodatkowego przygotowania ze strony osób prowadzących szkolenie, jednak pozytywny wpływ tak przygotowanych zajęć na zrozumienie tematu przez słuchaczy, którzy analizowali prezentowane podczas kursu metody statystyczne w oparciu o znane sobie dane, jest nie do przecenienia.
Na podstawie ocen zebranych od uczestników szkoleń, a także porównania ze szkoleniami innych dostawców, realizowanymi w ramach projektu PL0101.12, Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki potwierdza wysoką jakość usług oferowanych przez StatSoft Polska. Bardzo wysoko oceniamy poziom oferowanych szkoleń i kompetencje pracowników StatSoft Polska potwierdzające, że dobra opinia i wysokie miejsce zajmowane przez firmę StatSoft Polska w rankingach firm zajmujących się kursami z zakresu analizy danych są w pełni zasłużone.”

 

Jacek Krzyślak
p.o. Dyrektora Departamentu
Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki
Ministerstwo Finansów

 


Thomson multimedia

„Składam Państwu serdeczne podziękowanie za przygotowanie i realizację szkolenia z zakresu zastosowania metod statystycznych w produkcji masowej w naszym zakładzie.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z organizacji oraz sprawnego i wysoce profesjonalnego sposobu prowadzenia wykładów, prezentacji i ćwiczeń przez Wykładowców, co było niełatwym zadaniem wobec bardzo obszernej tematyki i dużej liczby uczestników kursu.”

Adam Doliński
SPC program co-ordinator
Thomson multimedia

 


GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

„Serdecznie dziękuję za niezwykle profesjonalne i interesujące przeprowadzenie szkolenia. To przyjemność współpracować z Wami – na pewno w najbliższej przyszłości w znacznie szerszym zakresie.”

Inga Kleniewska-Wieczór
Starszy Specjalista CRM
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

 


Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

„Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia, w którym brałem udział. Zarówno poziom merytoryczny, sposób prezentacji wiedzy, jak i organizacja kursu stały na wysokim poziomie. Wykładowcy wykazali wysoką umiejętność mówienia w sposób prosty i zrozumiały o rzeczach skomplikowanych i trudnych. Polecam kursy StatSoft Polska.”

Jarosław Stawarz
Specjalista d/s Badań i Analiz Rynkowych
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 


PKN ORLEN SA

„Uważam, że kursy przygotowujące do pracy z programem STATISTICA prowadzone przez StatSoft przeprowadzane są w sposób profesjonalny. Przejrzystość i kompletność przekazanej wiedzy statystycznej, zwłaszcza wiadomości z zakresu (niełatwej) statystyki matematycznej czy ekonometrii, pozwoliła na bieglejsze poruszanie się po modułach programu i po samym programie. Bardzo podobała mi się elastyczność prowadzących zajęcia, którzy z entuzjazmem przyjęli propozycje przeprowadzenia analiz danych przez nas zaproponowanych, co spowodowało, że wszyscy uczestnicy kursu mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach (analizowany problem był nam wszystkim bardzo bliski). Dzięki temu wiemy, jak radzić sobie z problemami, zarówno technicznymi, jak i merytorycznymi, dotyczącymi poszukiwania najrozsądniejszych technik prognostycznych szeregów czasowych. Zajęcia upływały w miłej, „napełnionej” duchem statystyczno-ekonometrycznym atmosferze.”

Barbara Szatkowska
Zespół Prognozowania Popytu
PKN ORLEN SA