Cykl szkoleń „Statystyka w medycynie”


Cykl poświęcony metodom statystycznym stosowanym w medycynie i naukach biologicznych. Uczestnicy kursów poznają narzędzia analizy danych wykorzystywane w tych dziedzinach, począwszy od podstawowych jak: statystyki opisowe, testy parametryczne i nieparametryczne, analizę danych jakościowych, analizę wariancji, poprzez modele regresji liniowej i nieliniowej, na metodach zaawansowanych skończywszy: analiza przeżycia, model Coxa. Omawiane metody ilustrowane są praktycznymi przykładami z dziedziny medycyny, ułatwiającymi zrozumienie idei poszczególnych metod i późniejsze ich zastosowanie. Szczególny nacisk położony jest na właściwą interpretacje otrzymanych wyników.

Statystyka w medycynie szkolenia