Cykl szkoleń „Statystyczna analiza danych”


Ten cykl szkoleń jest przeznaczony dla tych, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie statystycznych technik analizy danych, nauczyć się je wykonywać w środowisku STATISTICA i poprawnie interpretować otrzymywane wyniki. Pełny cykl obejmuje kompletny zestaw metod statystycznej analizy danych: od przygotowania danych, analizy wstępnej i testowania hipotez statystycznych, poprzez modelowanie współzależności oparte na modelach regresyjnych, po analizy wielowymiarowe. Cykl jest wzbogacony o analizę szeregów czasowych i ich prognozowanie.
Kontynuacją mogą być inne cykle proponowane przez StatSoft Polska, np. cykl z zakresu metod prognozowania czy data mining.