Cykl szkoleń „Six Sigma na poziomie Green Belt”


Cykl szkoleń jest przeznaczony dla osób, które chcą poznać metody statystyczne wykorzystywane w strategii Six Sigma. Szkolenia w cyklu zostały tak zaplanowane, aby krok po kroku zapoznawać uczestników z ideą strategii i jednocześnie w łagodny sposób wprowadzać ich w świat analiz statystycznych, które są tam wykorzystywane. Zaproponowana ścieżka pozwala stopniowo zgłębiać metody statystyczne, zaczynając od tych najprostszych, a kończąc na metodach zaawansowanych. Zakres analiz statystycznych, zaproponowanych w cyklu szkoleniowym, odpowiada poziomowi Green Belt w ramach organizacji Six Sigma.

Osoby, które ukończą wszystkie kursy z poniższego cyklu, otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia Six Sigma na poziomie Green Belt.

Six Sigma szkolenia