Cykl szkoleń z zakresu statystycznych metod prognozowania


Cykl rozpoczyna się kursem podstawowym (do wyboru: STATISTICA kurs podstawowy lub Statystyka dla niestatystyków), który wprowadza w podstawowe zagadnienia statystyki, takie jak rozkład prawdopodobieństwa jednej i wielu cech, podstawy wnioskowania statystycznego i klasyczny model regresji liniowej, które są kluczowe w prognozowaniu. Jako zalecane rozszerzenie kursu podstawowego proponujemy 1-dniowe szkolenie z metod wizualizacji danych.
Jako kolejny krok proponujemy kurs Prognozowanie i analiza szeregów czasowych. Kurs ten stanowi doskonałe wprowadzenie w tajniki analizy szeregów czasowych oraz uznane metody prognostyczne, takie jak grupa metod adaptacyjnych (dekompozycja szeregu czasowego, wyrównywanie wykładnicze, model Holta, Wintersa), metody regresyjne w modelowaniu i prognozowaniu szeregów czasowych, analiza widmowa (spektralna) oraz modele typu ARIMA. Kolejny etap to szkolenie skierowane do praktyków: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Zachęcamy Państwa do wzbogacenia wiedzy z zakresu prognozowania przez wspólną analizę i dyskusję nad rzeczywistymi przypadkami. Kontynuacją może być kurs Sieci neuronowe lub cykl szkoleń Data mining z kursem Prognozowanie w STATISTICA Data Miner.

Szkolenia z zakresu statystycznych metod prognozowania