Cykl szkoleń marketingowych


Uzyskanie właściwych informacji we właściwym miejscu i czasie jest warunkiem sukcesu i skutecznego działania w wielu obszarach działalności biznesowej czy śledzeniu opinii publicznej. Informacje takie można zdobyć poprzez prowadzenie odpowiednio zaprojektowanych badań empirycznych, jednak dopiero wszechstronna analiza wyników takich badań pozwala uzyskać wiedzę na temat mechanizmów zjawisk oraz umożliwia podjęcie trafnych decyzji. Proponujemy Państwu cykl szkoleń: od analizy danych ankietowych począwszy, poprzez jedno- i wielowymiarowe metody wykorzystywane w badaniach marketingowych, podstawy modelowania, a na badaniu satysfakcji i wartości klienta skończywszy.

Cykl kursów przeznaczony jest dla przedstawicieli agencji badań rynku i działów marketingowych przedsiębiorstw, firm badawczych, uczelni, instytutów naukowych, samorządowych itp.

 

Szkolenia z marketingu i statystyki