Cykl szkoleń dla inżynierów jakości


W zagadnieniach produkcyjnych inżynierowie jakości z najróżniejszych gałęzi przemysłu często muszą rozstrzygnąć, jaka wiedza z zakresu statystyki pozwoli im usprawnić procesy produkcyjne, czy też, w jaki sposób stworzyć system sterowania jakością, aby spełnić oczekiwania audytorów. Cykl szkoleń krok po kroku wprowadza uczestników w zagadnienia związane z poprawą jakości oraz ze sterowaniem procesami. Na początku cyklu omawiane są proste metody statystyczne, które z jednej strony rozszerzają wiedzę uczestników w tym zakresie, a z drugiej ugruntowują wiedzę statystyczną. Na kolejnych szkoleniach szczegółowo omawiane są metody i narzędzia, które tradycyjnie są wykorzystywane do monitorowania jakości i sterowania procesami produkcyjnymi. Oprócz omówienia niezbędnych podstaw teoretycznych, uczestnicy szkoleń zapoznają się również z praktycznym wykorzystaniem omawianych metod. po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy będą w stanie samodzielnie zebrać dane, przeanalizować je i odpowiednio zinterpretować wyniki.

 

Inżnieria jakości - szkolenia