Urząd Komunikacji Elektronicznej bardzo wysoko ocenia usługi StatSoft Polska

Webinarium

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadza corocznie inwentaryzację infrastruktury telekomunikacyjnej – badanie na skalę unikalną nie tylko w Polsce ale także w innych państwach. Na podstawie danych zebranych od dostawców z całej Polski sporządzane są  raporty pokrycia terytorium kraju istniejącą infrastrukturą telekomunikacyj­ną. Ilość, dokładność i rozpiętość tych danych zainspirowała UKE do poszerzenia wiedzy statystycznej i wykorzystania jej w przyszłości w eksploracji zbieranych danych. Wsparcie i kompetencje StatSoft Polska w tym zakresie zostały ocenione bardzo wysoko. 

Szczegóły o projekcie szkoleniowym dla UKE.