TEST & MEASUREMENT WORLD(kwiecień 1995)

Wydawca tego czasopisma dzieli się swoimi wnioskami na temat STATISTICA/w
w dziale „BADANIE PRODUKTU”, podrozdział „Programy do analizy danych”:

„Jeżeli do twoich czynności zawodowych należą analizy statystyczne, to
STATISTICA/w jest najbardziej wszechstronnym pakietem programowym, jakiego
można sobie życzyć.” (str. 55)