Studia podyplomowe „Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych”

Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Praktyczne prognozowanie i analiza szeregów czasowych”. Studia te są okazją do poznania praktycznych technik prognozowania, podbudowanych niezbędną wiedzą teoretyczną. Program studiów przewiduje prowadzenie dużej części zajęć w formie warsztatów, co umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów predykcyjnych, potrzebnych w codziennej pracy.

Ukończenie studiów daje nie tylko specjalistyczną wiedzę i umiejętności, ale także świadectwo wydane przez renomowaną uczelnię – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz świadectwo StatSoft Polska, potwierdzające zdobycie praktycznej umiejętności wykorzystania metod analizy danych. Najbliższa edycja studiów rozpocznie się już w połowie października.

Więcej informacji o studiach