StatSoft uczestniczy w innowacyjnych projektach finansowanych ze środków POIG

StatSoft Polska został wybrany przez konsorcjum polskich instytucji badawczych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) do wspólnej realizacji projektu badawczego mającego na celu opracowanie nowych metod diagnostycznych w walce z cukrzycą. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego wsparcie uzyskują działania stawiające na innowacyjność i nowoczesne technologie.
Firma StatSoft Polska została wybrana do realizacji wszystkich zadań związanych ze statystyczną analizą danych w ramach tego projektu, a jednym z ważniejszych kryteriów wyboru było odpowiednie doświadczenie w analizie danych w ochronie zdrowia a szczególnie danych farmakodynamicznych. Nie bez znaczenia były także bogate możliwości analizy danych oferowane przez STATISTICA Data Minera, które pozwolą na zastosowanie bardzo różnorodnych, nowoczesnych technik analizy danych umożliwiających poszukiwanie nawet bardzo skomplikowanych zależności w danych.

[Innowacyjna Gospodarka] [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego]

 


Więcej informacji na temat tego projektu.