StatSoft Polska aktywnie uczestniczy w innowacyjnych projektach naukowych i technologicznych

predyspozycje do cukrzycy

Od wielu lat nasi analitycy aktywnie wspierają innowacyjne projekty naukowe i badawcze. Dzięki specjalistycznej wiedzy, ugruntowanej wieloletnim doświadczeniem, możemy pomóc naszym klientom w całym spektrum zadań związanych z analizą danych od zaprojektowania badania, do przygotowania raportu podsumowującego uzyskane wyniki. Przykładem jest zakończony niedawno duży projekt (wartość ok. 20 mln. zł) mający na celu opracowanie innowacyjnych testów diagnostycznych wskazujących predyspozycje do cukrzycy typu 2, w którym z sukcesem odpowiadaliśmy za cały przebieg analizy danych. Projekt rozpoczął się w 2009 roku i nasi specjaliści od początku wspierali proces przygotowania danych do analiz, rozwiązywania problemów z jakością i wolumenem danych oraz kompleksowej analizy danych i budowy modeli analitycznych. Dzięki zbudowanym przez nas modelom możliwa stała się realizacja celu projektu, czyli opracowanie prostego zestawu wskaźników wskazujących na wczesną predyspozycję do rozwoju cukrzycy typu 2.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią Kierownika Projektu.