STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny skraca czas przygotowania raportu do kilku minut

STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny skraca czas przygotowania raportu do kilku minut
Kluczowym elementem w zapewnieniu jakości produktu jest ciągłe monitorowanie i weryfikowanie procesu jego wytwarzania. Proces monitorowania musi jednocześnie uwzględniać odpowiednie techniki analityczne, pozwalające na wyciąganie wniosków i wczesne reagowanie na zmiany w procesach. Zadania takie z powodzeniem realizują rozwiązania STATISTICA, czego jednym z przykładów jest wdrożenie w Przedsiębiorstwie Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK.

„Od 2007 r. nasze prace w obszarze walidacji i analizy zdolności jakościowej procesu produkcyjnego usprawnia oprogramowanie STATISTICA. Dzięki zastosowaniu rozwiązania STATISTICA Zestaw Farmaceutyczny czas potrzebny na przeprowadzenie statystycznej analizy danych, opracowanie wyników i przygotowanie raportu jest skrócony do kilku minut.” – mówi Kierownik Działu GMP.