STATISTICA wysoko oceniona przez użytkowników w badaniu Rexer Analytics

Rexer Analytics

Podczas tegorocznej edycji konferencji „Predictive Analytics World 2011”, która odbyła się 19 października w Nowym Jorku, firma Rexer Analytics zaprezentowała podsumowanie piątej edycji dorocznego raportu dotyczącego narzędzi data mining. 1319 specjalistów data mining z 60 krajów odpowiadało na pytania dotyczące m.in. Wykorzystywanych technik analitycznych, narzędzi oraz typów analizowanych danych. Część pytań dotyczyła kwestii, które z dostępnych na rynku narzędzi jest używane jako „podstawowe” oraz jaki jest stopień zadowolenia z użytkowanego oprogramowania.

    Podstawowe narzędzie STATISTICA

  • Osoby, które wzięły udział w badaniu, najczęściej jako narzędzie z którego korzystają, wymieniają STATISTICA. Program otrzymał najwyższą ocenę w ogólnym zestawieniu, jak również w podgrupach narzędzia korporacyjnego, wykorzystywanego przez konsultantów oraz przez instytucje rządowe i pozarządowe.
  • Oprogramowanie z rodziny STATISTICA otrzymało najwyższe oceny w kategorii zadowolenia.
  • Około 80% użytkowników STATISTICA zadeklarowało, że będzie używać tego narzędzia przez najbliższe trzy lata, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem wśród wszystkich komercyjnych programów.
  • STATISTICA jest coraz częściej wskazywana jako popularny interfejs do pakietu R.