STATISTICA w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego


Działające w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju i Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, które dostarczają informacji na temat procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie, wykorzystują rozwiązania STATISTICA.

„Duże znaczenie ma przyjazne i intuicyjne środowisko oprogramowania STATISTICA oraz elastyczność we współpracy z zewnętrznymi źródłami danych. Szeroki wybór narzędzi analitycznych, a także dobra dokumentacja i materiały informacyjne na temat możliwości wykorzystania programu pozwalają szybko i sprawnie przeprowadzić potrzebne analizy.” – mówi Jacek Woźniak, Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi przykładami sukcesów użytkowników STATISTICA.