STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki


Od 16 marca do 13 maja br. Odbył się ogólnopolski cykl prezentacji pt. „STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki”. Spotkania, na które zgłosiło się ponad 2200 uczestników poświęcone były zastosowaniom metod statystycznych i data mining w opracowywaniu wyników badań naukowych oraz wybranym problemom nauczania metod statystycznej analizy danych. Wystąpienia były bogato ilustrowane przykładami analiz w środowisku programu STATISTICA i STATISTICA Data Miner. Swoimi bogatymi doświadczeniami analitycznymi i dydaktycznymi podzielili się wykładowcy wysoko ocenianych szkoleń prowadzonych od wielu lat przez firmę StatSoft Polska.